Skočiť na obsah

NEWSLETTER TTSK 3/2021

Publikované:

Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU
Do regiónov posielame pol milióna eur
Poslanci Zastupiteľstva TTSK na svojom rokovaní rozhodli o pridelení dotácií subjektom pôsobiacim
v oblasti regionálneho rozvoja
a cestovného ruchu. Pol miliónom eur bude podporených spolu 19 projektov, ktoré prispejú k zvýšeniu atraktivity územia župy ...
Začína vznikať Kreatívne cen-trum v Trnave, župa vyhlásila verejné obstará-vanie na staveb-né práce
Objekt, ktorý je národnou kultúr-nou pamiatkou, prejde komplexnou rekonštrukciou od suterénu až po strechu. Stane sa bezbariérovým, ...

 
Župa ide riešiť nedostatok lekárov, zavede-ním motivačného programu
Systémovo bude podporená aj motivácia študentov medicíny špecializovať sa na povolanie všeobecného lekára pre deti aj dospelých. ...

Viac nájdete v aktualite
Predĺžili sme termín na podávanie dotácií
Na podporu aktivít a rozvoja v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva a so-ciálnej starostlivos-ti máme priprave-ných 600 tisíc eur. Až do 5. marca 2021 máte mož-nosť požiadať až
o dve dotácie pre vašu organizáciu...

Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: OČKOVANIE JE JEDINÁ CESTA VON
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn
NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Župné stredné školy neotvoria svoje brány ani po jarných prázdninách

Župa priebežne sleduje a vyhodnocuje aktuálny vývoj epidemiologickej situácie a pripravuje sa na reštart prezenčného štúdia.

Z verejnej súťaže vzišlo 15 víťazných návrhov risografík

Zapojilo sa do nej celkovo 166 autorov a kolektívov s 366 prácami. Odborná porota spomedzi nich vybrala 15 návrhov, ktoré ilustrujú zaujímavosti a príbehy regiónov Trnavského kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky