Skočiť na obsah

NEWSLETTER TTSK 4/2021

Publikované:

Ak sa vám tento e-mail nezobrazuje správne, pozrite si ho v prehliadači TU
Sme pripravení koordinovať očkovanie všetkých obyvateľov trnavskej župy
Trnavská župa je pripravená koordinovať proces očkovania na svojom území, čím ju vo štvrtok
11. februára 2021 poveril minister zdravotníctva Slovenskej republiky...

 
Župné stredné školy otvoria svoje brány naj-skôr po jarných prázdninách
Vyučovací proces bude v 50 župných stredných školách pokračovať dištančnou formou aj po pondelku
22. februára 2021 z dôvodu zlej epidemiologickej situácie ...

 
Trnavská župa zriadila mobilné odberové miesto v Trnave
Mobilné odberové miesto kontajnero-vého typu sa na-chádza na Daxne-rovej 6 v Trnave. Vstup do areálu školy je však od čerpacej stanice na Nobelovej. Tes-tovanie antigéno-vými testami ...

Viac nájdete v aktualite
Začína sa rekonštrukcia horského prie-chodu Havran
Prípravné práce na 4,4 kilometra dlhom úseku začali už začiatkom februára. Od pon-delka 22. februára 2021 budú rozšíre-né a dôjde aj k ob-medzeniu dopravy dočasnými doprav-nými značkami....

Viac nájdete v aktualite

AKTUALITY:

VIDEO :: OČKOVANIE JE JEDINÁ CESTA VON
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn
NEWSLETTER TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vaše postrehy, nápady a pripomienky nám môžete posielať e-mailom na:
newsletter@trnava-vuc.sk

Ak si neželáte dostávať náš newsletter,
kliknite na Chcem sa odlásiť z odoberania newsletterov.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Župné stredné školy neotvoria svoje brány ani po jarných prázdninách

Župa priebežne sleduje a vyhodnocuje aktuálny vývoj epidemiologickej situácie a pripravuje sa na reštart prezenčného štúdia.

Z verejnej súťaže vzišlo 15 víťazných návrhov risografík

Zapojilo sa do nej celkovo 166 autorov a kolektívov s 366 prácami. Odborná porota spomedzi nich vybrala 15 návrhov, ktoré ilustrujú zaujímavosti a príbehy regiónov Trnavského kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky