Skočiť na obsah

Otvorenie 1. ruskej bilingválnej triedy v Trnavskom kraji

Publikované:

Školský rok 2019/2020 bude výnimočný pre Gymnázium J.B..Magina vo Vrbovom z niekoľkých dôvodov. Jedným z nich je otvorenie prvej ruskej bilingválnej triedy a ďalším nie menej dôležitým dôvodom je 20. výročie založenia školy.

Zobraziť galériu

Školský rok 2019/2020 bude výnimočný pre Gymnázium J.B..Magina vo Vrbovom z niekoľkých dôvodov. Jedným z nich je otvorenie prvej ruskej bilingválnej triedy a ďalším nie menej dôležitým dôvodom je 20. výročie založenia školy.

Naša škola reagovala na meniace sa potreby trhu práce a uvedomila si potrebu väčšej špecializácie štúdia na gymnáziu. Od nového školského roka sa teda zameriavame výlučne na vyučovanie v cudzom jazyku, čím sa stávame jediným bilingválnym gymnáziom v Trnavskom samosprávnom kraji s ruskou a anglickou formou štúdia.

Najdôležitejším momentom z hľadiska existencie ruského bilingválneho odboru na našej škole bude potvrdenie opodstatnenosti tohto odboru nielen na slovenskom ale aj medzinárodnom pracovnom trhu. Pri styku s verejnosťou, s rodičmi našich budúcich absolventov sa snažíme vysvetliť, že vysoká odborná úroveň v cudzom jazyku, ktorú absolventi získajú na konci svojho štúdia nie je cieľom vzdelávania , ale prostriedkom.

DSC_3727
Slávnostného otvorenia nového školského roka sa zúčastnil aj župan Jozef Viskupič a riaditeľ Odboru školstva na TTSK Stanislav Pravda

Žiaci základných škôl, ktorí sa rozhodnú študovať na gymnáziu v bilingválnych odboroch si často myslia, že po ukončení štúdia z nich budú tlmočníci či prekladatelia. Avšak táto predstava je mylná. Hlavným cieľom vzdelávania v tomto odbore je byť odborne pripravený na vysokoškolské štúdium v akejkoľvek oblasti a vysoká úroveň cudzieho jazyky bude jedným zo základných pilierov v ich budúcej profesijnej kariére.

V septembri k nám nastúpili prví žiaci ruskej triedy. Sú to naši prví " pionieri", ktorých rodičia už počas Dní otvorených dverí na našej škole si uvedomovali dôležitosť postavenia ruského jazyka vo svete. A práve tento fakt bol rozhodujúci pri výbere ich strednej školy. Žiaci ruskej bilingválnej triedy budú veľmi tvrdo pracovať v 1.ročníku na získaní jazykovej zručnosti na úrovni B1, čo by sme mohli preložiť ako mierne pokročilá jazyková úroveň. Možno sa to verejnosti bude zdať málo, ale treba si uvedomiť fakt, že sa v triede nachádzajú aj úplní začiatočníci. Tu im na úspešné zvládnutie 1.ročníka pomôže veľký rozsah hodín, na strane druhej, skúsení pedagógovia spolu vynikajúcou moskovskou lektorkou.

DSC_3753
Škola si v spolupráci so žiakmi pripravila aj krásny kultúrny program

Od druhého do piateho ročníka potom nastúpia nové odborné predmety v ruskom jazyku, pričom pri ich zostavovaní sme vychádzali z dlhoročných skúseností z anglickej sekcie. Prijatí žiaci k nám spravidla prichádzajú zo svojich základných škôl s vynikajúcimi výsledkami . Avšak, čo nás veľmi milo prekvapilo u týchto mladých ľudí bola neuveriteľná energia a nadšenie, keď sme sa ich pri zápise pýtali, prečo práve ruská trieda. Takže, keď si spojíme všetky uvedené skutočnosti, už teraz vieme, že štúdium určite úspešne zvládnu a my všetci sa na prácu s nimi veľmi tešíme!

Autor textu: Kolektív zamestnancov Gymnázia J.B.Magina Vrbové

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Deň európskych športov organizovaný vo Vrbovom opäť netradične

V mesiaci september už tradične Gymnázium J.B.Magina organizuje športovú akciu pre žiakov základných škôl z okresu Piešťany pri príležitosti Dňa európskych športov. Tentoraz akcia bola organizovaná dňa 20. septembra 2019 v priestoroch telocvične Základnej školy na Komenského ulici vo Vrbovom pod názvom „ Deň netradičných európskych športov“.

Zastupiteľstvo TTSK: Župa plánuje vybudovať v Trnave kultúrno-kreatívne centrum a zriadi Fond na rozvoj Trnavského kraja

Poslanci zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja schválili vznik Fondu na rozvoj Trnavského kraja a uznesenie k žiadosti o eurofondové prostriedky na vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra v Trnave. Volení zástupcovia a zamestnanci trnavskej župy sa budú riadiť novým etickým kódexom. Župa prestane používať na ničenie burín herbecídy na báze glyfosátov a bude používať výhradne ekologické prostriedky.

Najmenší hokejisti a hokejistky odštartovali putovný turnaj

V nedeľu 15.9.2019 sa na zimnom štadióne v Piešťanoch uskutočnil prvý zo série 8 turnajov hokejových prípraviek o Putovný pohár župana TTSK.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky