Skočiť na obsah

Poznaj slovenskú reč

Publikované:

Zobraziť galériu Marek_Máťaš

Aj tento rok sa v gescii Štátneho pedagogického ústavu uskutočnilo Celoštátne kolo súťaže Poznaj slovenskú reč pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Celoštátne kolo 39. ročníka súťaže sa konalo na Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch v dňoch 5. až 7. júna 2019. Súťaž otvorila a prítomných srdečne privítala predsedníčka celoštátnej odbornej komisie súťaže Poznaj slovenskú reč PaedDr. Anita Halászová.

Súťaže sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa umiestnili v krajských postupových kolách na prvých troch miestach 1., 2., 3. a 4. kategórie. Našu školu reprezentoval Marek Máťaš, študent II.D triedy, ktorý súťažil v tretej kategórii medzi gymnazistami a inými stredoškolákmi pochádzajúcich z rôznych miest Slovenska. Po usilovnej a svedomitej príprave sa Marek umiestnil na druhom mieste v striebornom pásme.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Verejnosť môže pripomienkovať územnú stratégiu

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vypracoval zmenu Územnej stratégie Trnavského kraja na roky 2014 – 2020, ktorá sa týka najmä ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Verejnosť má právo túto zmenu strategického dokumentu písomne pripomienkovať do 2. augusta 2019.

Trnavská župa podporí aktivity na predchádzanie živelným pohromám

Trnavská župa, prostredníctvom Centrálneho krízového fondu (CKF), podporí aktivity, ktoré pomôžu predchádzať živelným udalostiam a katastrofám. Obce a mestá tak môžu na tento účel žiadať o dotácie do 15. augusta 2019. Maximálna výška dotácie je 5 000 €, minimálna je 1 000 €. Spoluúčasť úspešného žiadateľa je 25% z celkovej výšky dotácie. Výzvy sa môžu zúčastniť len samosprávy, ktoré sú členmi CKF. 

Trnavský kraj navštívila turecká veľvyslankyňa

Hlavnou témou stretnutia tureckej veľvyslankyne Aslıgül Üğdül a župana trnavského kraja Jozefa Viskupiča bola snaha o regionálnu spoluprácu v oblasti vzdelávania, výchovy a športu. Spomínala sa však aj téma letiska v Piešťanoch, odkiaľ sa v tomto roku spustila dovolenková linka do destinácií v Turecku.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky