Skočiť na obsah

Prevencia závislosti, kyberšikany a bezpečnosť na cestách v rámci okresu Dunajská Streda

Publikované:

Okresné riaditeľstvo polície v Dunajskej Strede v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom realizujú cyklické školenia pre deti a mládež v oblasti prevencie patologických javov.

Zobraziť galériu

Okresné riaditeľstvo polície v Dunajskej Strede, menovite už veľmi populárna preventistka mjr. Mgr. Sabina Baloghová v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/ - s metodičkou Bc. Erikou Sínovou od nového roka pravidelne realizujú cyklické školenia pre deti a mládež v oblasti prevencie patologických javov v rámci okresu Dunajská Streda. Témy sa odvíjajú od aktuálnych problémov v spoločnosti. Okrem prevencie vzniku závislosti na psychotropných látkach a rôzneho druhu kriminality, dnes je už dôležitá aj prevencia tzv. kyberšikany. Je to obťažovanie a šikanovanie prostredníctvom internetu, mobilu, fejsbuku a pod.

Účastníci sa dozvedeli  potrebné informácie – samozrejme, že veku primeraným spôsobom -  o ohrozeniach, ktoré ich v bežnom živote obklopujú.  Odborníčka sa venovala  školeniu v oblasti  základov právneho vedomia a trestnoprávnych úkonov, ktoré sa týkajú práve vekovej hranice mladších žiakov, ale aj adolescentov. Na trhu je nesmierne pestrá ponuka syntetických drog, v rôznom vábivom balení,  ktoré vyvolávajú nezvratné škody na ľudskom organizme a to hneď po prvom podaní. Ale netreba sa zameriavať len na drogy. Oveľa prístupnejším a nemenej nebezpečným je alkohol. Pozornosť bola zvlášť venovaná sociálnym sieťam, ako diskutovať, ako sa chrániť, čo sa môže a čo nemôže touto formou „ponúkať“ verejnosti, opatrne s dôverou k neznámym diskutérom, aby sa žiaci nestali obeťami zločineckých skupín. Ďalšími témami boli prednášky:  Bezpečne na cestách a  Bezpečne na internete.

Osobitne zaujímavá je vždy voľná debata, čas otázok a odpovedí, keď účastníci využívajú možnosť oboznámiť sa s prípadnými  rôznymi právnymi dopadmi  ich činov, veľakrát, na hranici zákona...  To sa týka starších žiakov. Menšie deti skôr hovoria o zážitkoch v rodine, nie raz „nažalujú“ na otca či mamu keď prebehli pri semaforoch na červenú, či telefonujú za jazdy a podobne. Ako sa hovorí, neznalosť zákona neospravedlňuje a správna informovanosť je veľmi potrebná. A to vo všetkých vekových kategóriách.

Školenia sa v týchto týždňoch  zúčastnili žiaci ZŠ s vjs a s vjm. vo Vydranoch, ZŠ s vjm. v Rohovciach,  ZŠ J. Aranya s vjm. V Okoči a ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede. Spolu takmer 500 účastníkov.

Žitnoostrovské osvetové stredisko pre účastníkov zabezpečuje dvojjazyčné metodické skladačky Pre život bez závislosti a Povedz nie závislosti!, ktoré vytlačili vlastným nákladom výlučne pre potreby nášho okresu  a Okresné riaditeľstvo polície metodický materiál Zamotaný v sieti.
 

Auto článku: j.  svetlovská, Žitnoostrovské osvetové stredisko
Foto: archív ŽOS

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Už takmer 1400 ľudí využilo autobus na zavolanie

Autobus na zavolanie“ využilo za prvý rok až 1380 ľudí z okolia Senice. Medzi 1. septembrom 2019 a 31. augustom 2020 cestujúci prejavili záujem o túto službu spolu 960-krát. Najvyťaženejším mesiacom bol apríl tohto roka, kedy na 144 telefonických objednávok bolo prepravených až 335 cestujúcich.

Cyklistické preteky Okolo Slovenska dočasne obmedzia dopravu

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska 2020, ktorých partnerom je aj Trnavský samosprávny kraj, sa konajú medzi 16. a 19. septembrom. Záverečná, štvrtá etapa povedie z Topoľčianok do Skalice. V minulom ročníku jedna z fáz pretekov končila v Hlohovci a celé podujatie vyvrcholilo podobne v trnavskej župe, a to etapou z Hlohovca do Senice.

Jarmočné čriepky na dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

Septembrer patrí každoročne predovšetkým jarmokom, vinobraniam a iným podujatiam spojeným so zberom hrozna. V Trnave tomu nie je inak. Aj keď v tomto roku sú Trnavčania ukrátení o Tradičný trnavský jarmok.
Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko sa rozhodli, že september bude predsa len aspoň trochu pripomínať jarmočnú atmosféru, a to podujatím Jarmočné čriepky, ktoré sa bude konať v termíne 18. až 19. septembra 2020 v novom sídle Trnavského osvetového strediska v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky