Skočiť na obsah

Pripomenuli sme si 30 rokov slobody

Publikované:

Čo sa stalo 17. novembra 1989? Prečo sa revolúcia, ktorá zmenila novodobú slovenskú históriu, nazýva nežnou? Odpovede na otázky, patriace k spoločenskovednému prehľadu, hľadali žiaci Strednej zdravotníckej školy v Trnave, predstavitelia mladej generácie, počas vzdelávacích aktivít organizovaných v priebehu novembra 2019.

Zobraziť galériu

Čo sa stalo 17. novembra 1989? Prečo sa revolúcia, ktorá zmenila novodobú slovenskú históriu, nazýva nežnou? Odpovede na otázky, patriace k spoločenskovednému prehľadu, hľadali žiaci Strednej zdravotníckej školy v Trnave, predstavitelia mladej generácie, počas vzdelávacích aktivít organizovaných v priebehu novembra 2019.
Atraktívnou a interaktívnou formou s historickými reáliami a ľudskoprávnou problematikou sa žiaci zapojili do workshopu „Tak toto neprejde“, ktorý organizovalo občianske združenie Post Bellum. Počas workshopu žiaci hrali rolové hry – predstavovali umelcov, intelektuálov s rôznymi životnými osudmi a vďaka rolovej hre na vlastnej koži zažili praktiky vtedajšej doby – prenasledovanie, vypočúvanie, porušovanie ľudských práv a slobôd a iné represálie.
Bádateľsky orientovanú prednášku pod názvom Československo – Za železnou oponou organizovalo občianske združenie Global Slovakia, ktoré sa venuje osvetovým aktivitám za účelom budovania zdravej občianskej spoločnosti.
V trnavskom kine Hviezda počas výchovného koncertu pod názvom Nežná revolúcia sa naši žiaci za sprievodu populárnej hudby, typickej pre novembrové udalosti, oboznámili s historickým kontextom príchodu komunizmu do Československa ako aj s dopadom režimu na ľudí i krajinu.
Zhodnotenie novembrových udalostí a kľúčových postáv novodobých slovenských dejín priblížil na pôde školy prostredníctvom prednášky a diskusie Dr. Peter Jašek, riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa.
Ruku k dielu priložili aj samotní žiaci, ktorí pod vedením učiteľov dejepisu pripravili rozhlasové vysielanie a dokázali tak, že na odkaz Novembra 1989 nezabudli. Aj pred tridsiatimi rokmi to boli najmä mladí ľudia, ktorí sa už viac nechceli pozerať na potláčanie ľudských práv v komunistickom Československu.
Pútavou a podnetnou sa pre žiakov stala aj vzdelávacia príručka Denníka N 30 rokov od novembra, ktorá vytvorila obraz momentov moderných dejín atraktívnym spôsobom – sériou komentovaných dobových fotografií a komiksom o živote v socializme.
Keď sa spoja sily, nápady, myšlienky, môže vzniknúť zaujímavý projekt. O tom sa presvedčili žiaci 4. ročníka počas netradičného divadelného projektu zájazdového charakteru, realizovaného na pôde školy pod názvom „Nemá trieda“. Predstavenie vzniklo v spolupráci Divadla J. Palárika v Trnave s OZ Living Memory a TTSK. Po predstavení nasledovala diskusia s prednáškou pod vedením Ľubomíra Morbachera z OZ Living Memory.
V súčasnosti sa výučba moderných dejín a problematiky ľudských práv považuje za zmysluplnú a užitočnú. Význam a odkaz Nežnej revolúcie pri príležitosti jej 30. výročia si žiaci našej školy pripomenuli viacerými spomienkovými podujatiami, počas ktorých mali možnosť rozvíjať nielen toleranciu a porozumenie, ale aj svoju schopnosť kriticky myslieť.
PhDr. Lucia Richnáková, PhD. a kol. učiteľov SJL
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Trnavská župa oslovila firmy s prosbou o darovanie techniky pre stredoškolákov v núdzi

Trnavská župa požiadala firmy pôsobiace na svojom území o pomoc. Najmä pre žiakov zo sociálne slabších rodín chce zabezpečiť technické vybavenie nevyhnutné na úspešný prechod na dištančné vzdelávanie.

Trnavská župa ako prvá spustila bezplatnú službu domáceho tiesňového volania

V septembri tohto roka trnavská župa ako prvá spustila službu domáceho tiesňového volania. Bezplatne ju už využíva 24 klientov, pričom po najbližšom víkende to bude 40. V priebehu budúceho roka by mala pribudnúť stovka ďalších.

Trnavská župa vyčlenila viac ako milión eur na mimoriadne odmeny pre všetkých zamestnancov svojich zariadení sociálnych služieb

Trnavská župa mimoriadne odmení všetkých 1135 zamestnancov, ktorí sa v 21 zariadeniach sociálnych služieb v jej pôsobnosti starajú o vyše 1700 klientov. Na tento účel župa vyčlenila takmer 1,1 milióna eur.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky