Skočiť na obsah

Projekt zameraný na zlepšenie ovzdušia štartuje aj v trnavskej župe

Publikované:

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo projekt zameraný na zlepšenie kvality ovzdušia na regionálnej úrovni s názvom Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia. Ten získal finančnú podporu v komunitárnom programe EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy – Program LIFE. Jeho súčasťou bude aj Trnavský samosprávny kraj.

Zobraziť galériu

MŽP SR začalo projekt realizovať 1. januára 2020 spolu s partnermi, ktorými sú Slovenská agentúra životného prostredia, samosprávne kraje (Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Žilina, Prešov, Košice), Slovenský hydrometeorologický ústav, spoločnosť PEDAL Consulting a Technická univerzita Ostrava, VŠB. Partneri sa spoločne zaviazali zlepšovať kvalitu ovzdušia na Slovensku.

Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia. Dosahovať sa bude vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia s jednoznačným cieľom: zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Manažéri kvality ovzdušia v regiónoch

Trnavský samosprávny kraj vystupuje v rámci projektu ako partner. Jeho úlohou je vytvoriť a udržať počas najbližších 8 rokov pozíciu manažéra kvality ovzdušia. Hlavnou náplňou manažéra bude monitoring a analýza problému na lokálnej a regionálnej úrovni, identifikácia kľúčových osôb a inštitúcií, identifikácia a zavádzanie možných opatrení.

Oficialna stranka projektu

Takýmito je napríklad efektívnejšie presadenie opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia týkajúce sa dopravy a vykurovania domácností. Náplňou manažéra bude aj podpora a pomoc pri hľadaní finančných zdrojov pre realizáciu opatrení, poradenstvo, osvetová činnosť a zvyšovanie povedomia o kvalite ovzdušia.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Informácia o vydaných ochranných pracovných prostriedkoch

Trnavský samosprávny kraj odovzdal ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky z pohotovostných zásob Správy štátnych hmotných rezerv SR.

SZŠ Trnava úspešná v krajskom i celoštátnom kole SOČ

Zdravoťáci opäť nesklamali! Žiaci Strednej zdravotníckej školy v Trnave zaznamenali veľký úspech v krajskom i celoštátnom kole SOČ.

Trnavská župa pristupuje ku všetkým poskytovateľom sociálnych služieb spravodlivo

Trnavská župa dnes opäť distribuovala osobné ochranné pracovné prostriedky do zariadení sociálnych služieb v celom kraji. Ochranné prostriedky zo štátnych hmotných rezerv rozdeľujeme poskytovateľom sociálnych služieb spravodlivo, bez ohľadu na ich právnu formu, či verejnú alebo neverejnú povahu.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky