Skočiť na obsah

Projekt zameraný na zlepšenie ovzdušia štartuje aj v trnavskej župe

Publikované:

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo projekt zameraný na zlepšenie kvality ovzdušia na regionálnej úrovni s názvom Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia. Ten získal finančnú podporu v komunitárnom programe EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy – Program LIFE. Jeho súčasťou bude aj Trnavský samosprávny kraj.

Zobraziť galériu

MŽP SR začalo projekt realizovať 1. januára 2020 spolu s partnermi, ktorými sú Slovenská agentúra životného prostredia, samosprávne kraje (Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Žilina, Prešov, Košice), Slovenský hydrometeorologický ústav, spoločnosť PEDAL Consulting a Technická univerzita Ostrava, VŠB. Partneri sa spoločne zaviazali zlepšovať kvalitu ovzdušia na Slovensku.

Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia. Dosahovať sa bude vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia s jednoznačným cieľom: zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Manažéri kvality ovzdušia v regiónoch

Trnavský samosprávny kraj vystupuje v rámci projektu ako partner. Jeho úlohou je vytvoriť a udržať počas najbližších 8 rokov pozíciu manažéra kvality ovzdušia. Hlavnou náplňou manažéra bude monitoring a analýza problému na lokálnej a regionálnej úrovni, identifikácia kľúčových osôb a inštitúcií, identifikácia a zavádzanie možných opatrení.

Oficialna stranka projektu

Takýmito je napríklad efektívnejšie presadenie opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia týkajúce sa dopravy a vykurovania domácností. Náplňou manažéra bude aj podpora a pomoc pri hľadaní finančných zdrojov pre realizáciu opatrení, poradenstvo, osvetová činnosť a zvyšovanie povedomia o kvalite ovzdušia.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Už takmer 1400 ľudí využilo autobus na zavolanie

Autobus na zavolanie“ využilo za prvý rok až 1380 ľudí z okolia Senice. Medzi 1. septembrom 2019 a 31. augustom 2020 cestujúci prejavili záujem o túto službu spolu 960-krát. Najvyťaženejším mesiacom bol apríl tohto roka, kedy na 144 telefonických objednávok bolo prepravených až 335 cestujúcich.

Cyklistické preteky Okolo Slovenska dočasne obmedzia dopravu

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska 2020, ktorých partnerom je aj Trnavský samosprávny kraj, sa konajú medzi 16. a 19. septembrom. Záverečná, štvrtá etapa povedie z Topoľčianok do Skalice. V minulom ročníku jedna z fáz pretekov končila v Hlohovci a celé podujatie vyvrcholilo podobne v trnavskej župe, a to etapou z Hlohovca do Senice.

Jarmočné čriepky na dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

Septembrer patrí každoročne predovšetkým jarmokom, vinobraniam a iným podujatiam spojeným so zberom hrozna. V Trnave tomu nie je inak. Aj keď v tomto roku sú Trnavčania ukrátení o Tradičný trnavský jarmok.
Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko sa rozhodli, že september bude predsa len aspoň trochu pripomínať jarmočnú atmosféru, a to podujatím Jarmočné čriepky, ktoré sa bude konať v termíne 18. až 19. septembra 2020 v novom sídle Trnavského osvetového strediska v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky