Skočiť na obsah

Rada partnerstva Trnavského samosprávneho kraja schválila svoj štatút

Publikované:

V porovnaní so súčasným programovým obdobím bude mať rada, ktorá je regionálnou platformou územnej spolupráce sociálno-ekonomických partnerov, posilnené postavenie.

Zobraziť galériu

Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027 schválila v utorok 22. decembra 2020 štatút, ktorý definuje jej pôsobnosť. V porovnaní so súčasným programovým obdobím bude mať rada, ktorá je regionálnou platformou územnej spolupráce sociálno-ekonomických partnerov, posilnené postavenie.

„V novom programovom období budeme mať jednoduchší prístup k financovaniu našich rozvojových potrieb zo zdrojov Európskej únie. Vítame zmenu smerom
ku komplexnému prístupu k zásadným prioritám územia, o ktorých budeme rozhodovať kolektívne a demokraticky. Preto si myslím, že máme jedinečnú príležitosť konečne využiť eurofondy naplno tak, aby sa dostali do všetkých kútov nášho kraja. Za týmto účelom sme Radu partnerstva vytvorili participatívne a zdola,“
uviedol predseda Rady partnerstva a trnavský župan Jozef Viskupič.

Kreovaniu Rady partnerstva a jej štatútu predchádzali mesiace rokovaní a konzultácií
na expertnej a politickej úrovni. Okrem iných župa zorganizovala sériu videokonferencií
so starostami, primátormi a zástupcami regionálnych združení miest a obcí.       

„Chceme, aby Rada partnerstva nebola orgánom len pro forma. Preto zároveň presadzujeme regionálnu pôsobnosť technických kancelárií, ktoré by nemali byť len prstami centrálnej moci. Takto budú európske peniaze určené pre regióny v gescií obcí, miest a krajov. Tým prispejeme k zrýchleniu a zefektívneniu čerpania eurofondov, ako aj k ich zmysluplnejšiemu využitiu, ako keby boli administrované na národnej úrovni. Neželáme si totiž scenár, v ktorom na konci ďalšieho programového obdobia bolo vyčerpaných len 40 % z alokácie,“ doplnil Viskupič.

Rada partnerstva má vyše 100 členov, ktorí sú rozdelení do piatich komôr – komoru regionálnej samosprávy, komoru miestnej územnej samosprávy, komoru sociálno-ekonomických partnerov (podnikateľského, akademického a vzdelávacieho sektora, občianskej spoločnosti, cirkví a neziskových organizácií), komoru štátnej správy a komoru udržateľného mestského rozvoja.

Do konca tohto roka bude Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predložená Vstupná správa pre spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027, ktorá bude definovať strategický rámec rozvoja kraja. V januári by mala byť predmetom rokovania krajského zastupiteľstva a Rady partnerstva.

Štatút Rady partnerstva bude zverejnený na https://www.trnava-vuc.sk/13899-sk/rada-partnerstva-pre-iur-ttsk-2021-2027.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Župa distribuovala 104 počítačov pre študentov zo sociálne znevýhodnených rodín

Sú určené pre študentov, ktorí nemajú doma dostatočné technické vybavenie pre dištančné vzdelávanie.

Župa má plán rozvoja dopravy do roku 2050

Plán udržateľnej mobility a Plán dopravnej obslužnosti sú základným predpokladom rozvoja dopravy v kraji do roku 2050.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky