Skočiť na obsah

Rok slovenského divadla v Divadle Jána Palárika bude venovaný ochotníkom

Publikované:

Divadlo Jána Palárika sa pri príležitosti Roku slovenského divadla rozhodlo vytvoriť nové programové a nadstavbové cykly s cieľom vybudovať stabilný inšpiratívny most medzi ochotníckym a profesionálnym divadelným remeslom.

Zobraziť galériu

Sieť ochotníckych divadiel na Slovensku patrí medzi najbohatšie v Európe. Prirodzená náklonnosť ľudí k divadelným prejavom, ktorá zahŕňa aj aktívnu účasť v ochotníckych spolkoch, je základom, z ktorého čerpá aj slovenská profesionálna divadelná scéna. V trnavskom regióne pôsobí množstvo kvalitných ochotníckych súborov, spomeňme napríklad historický úspech ochotníkov zo Zelenča, ktorí dosiahli práve v spolupráci s profesionálnym režisérom Jozefom Bednárikom. Divadlo Jána Palárika je presvedčené, že profesionálna pomoc privádza ochotnícke divadlá k lepším výsledkom a zároveň, že pre profesionálnych divadelníkov je dôležité a inšpiratívne spoznať prácu ochotníkov.

Som veľmi rád, že župné divadlo vytvorilo, pri príležitosti Roka slovenského divadla, program na systémovú podporu ochotníkov. Chceme totiž ešte intenzívnejšie prepájať profesionálne a ochotnícke divadlo,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.


Od roku 2018 DJP s podporou svojho zriaďovateľa, Trnavského samosprávneho kraja, a v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom, podporuje ochotnícke divadlá v trnavskom kraji viacerými formami. Jedným z cieľov tohto dlhodobého projektu je prispieť k tomu, aby ochotníci z trnavského kraja pravidelne obsadzovali popredné priečky v celoslovenských postupových prehliadkach a reprezentovali tak tradíciu regionálneho ochotníckeho divadla v trnavskom kraji. Preto sa Divadlo Jána Palárika práve pri príležitosti Roku slovenského divadla rozhodlo vytvoriť nové programové a nadstavbové cykly s cieľom vybudovať stabilný inšpiratívny most medzi ochotníckym a profesionálnym divadelným remeslom.

Venovať sa ochotníckemu divadlu znamená obetovať mu svoj voľný čas - a niekedy vyslovene všetok. Jediná motivácia ochotníckych divadelníkov je čistá láska k divadlu a radosť z tvorby. A to je to, na čo my, profesionáli, vo víre našich "pracovných povinností" často zabúdame. Okrem lásky k divadlu na ochotníkoch obdivujeme aj slobodu a odvahu skúšať nové netradičné žánre. Slovenskí ochotníci častokrát prišli s inovatívnymi divadelnými formami v časoch, keď o nich profesionálne divadlá ani neslýchali. Stačí spomenúť trnavské Divadlo Disk alebo Pôtoň z Bátoviec. Ak máme v roku 2020 oslavovať slovenské divadlo, nemôžeme zabudnúť na jeho korene. Práve naopak. Chceme túto príležitosť využiť na to, aby sme sa stali podporou a záštitou ochotníckych divadelných súborov v trnavskom kraji, aby sme sa podieľali na ich zveľaďovaní a boli pre nich partnerom, na ktorého sa vždy môžu obrátiť. Veď "slovenské divadlo" sme my všetci,“ zdôraznila myšlienku dramaturgička Divadla Jána Palárika, Lucia Mihálová.


Rok slovenského divadla v DJP venovaný ochotníkom má tri obsahové časti:

I. VZDELÁVANIE

V spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom zrealizujeme v roku 2020 tri vzdelávacie workshopy zamerané na profesionalizáciu práce ochotníkov:
1. Workshop tvorivého písania – 21.3. a 4.4.2020
2. Režijný workshop – 13.6.2020
3. Herecký workshop – 4 kurzy v jesenných mesiacoch 2020

Zároveň DJP pravidelne pozýva ochotníckych divadelníkov na tituly zo svojho repertoáru a ponúka im príležitosť diskutovať s tvorcami.
 

II. PREZENTÁCIA

V programe DJP bude vytvorený pravidelný priestor na prezentáciu tých najlepších inscenácií ochotníckych divadiel. Najbližšie vystúpi 18.2.2020 Divadlo na Trakoch s inscenáciou Je dôležité mať Filipa?.
O ďalších termínoch budeme priebežne informovať na web-stránke.

 

III. PROFESIONÁLNY SERVIS

Umelecký úsek DJP bude ochotníckym divadelníkom v prípade záujmu poskytovať servis v nasledovných oblastiach:
Dramaturgia: výber hier, pomoc pri ich zháňaní, konzultácia vhodnosti titulov, výklad textu, prípadná pomoc pri úprave textu
Réžia: konzultácia inscenácií pred premiérovým uvedením, rady a pomoc pri ich vylepšovaní, príprava na postupové prehliadky
Scénická výprava: zvýhodnený prístup k zapožičaniu kostýmov a mobiliáru z inscenácií vyradených z repertoáru DJP

Rok slovenského divadla v DJP je venovaný ochotníkom ako vyjadrenie úcty k ich práci a zároveň tým DJP skladá hold výnimočnej slovenskej tradícii ochotníckeho divadla.


Autor článku: Divadlo Jána Palárika v Trnave

 

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Informácia o vydaných ochranných pracovných prostriedkoch

Trnavský samosprávny kraj odovzdal ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky z pohotovostných zásob Správy štátnych hmotných rezerv SR.

SZŠ Trnava úspešná v krajskom i celoštátnom kole SOČ

Zdravoťáci opäť nesklamali! Žiaci Strednej zdravotníckej školy v Trnave zaznamenali veľký úspech v krajskom i celoštátnom kole SOČ.

Trnavská župa pristupuje ku všetkým poskytovateľom sociálnych služieb spravodlivo

Trnavská župa dnes opäť distribuovala osobné ochranné pracovné prostriedky do zariadení sociálnych služieb v celom kraji. Ochranné prostriedky zo štátnych hmotných rezerv rozdeľujeme poskytovateľom sociálnych služieb spravodlivo, bez ohľadu na ich právnu formu, či verejnú alebo neverejnú povahu.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky