Skočiť na obsah

Stredná zdravotnícka škola Trnava na návšteve partnerskej školy v Španielsku

Publikované:

Mobilita zamestnancov v OVP/ ERASMUS+

Zobraziť galériu

15.2.2020 bola úspešne ukončená v rámci programu Erasmus+ Mobilita zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave“ realizovaná v Španielsku, v partnerskej projektovej škole (ALE). Spolupráca s touto odbornou školou trvá už niekoľko rokov. Získanie grantu (výzva 2019) umožnilo realizovať prvú z naplánovaných projektových aktivít.

Týždennej mobility (10. 02. 2020 – 14. 02. 2020) sa zúčastnili vyučujúce Mgr. Prelovská a PhDr. Juhásová, ktoré mali stanovené konkrétne ciele vzdelávania v zariadeniach (nemocnica, domovy pre seniorov a pre ľudí s obmedzením). Zároveň vyučujúce realizovali hospitácie v partnerskej škole.

Mentoring a monitoring boli realizované zo strany vedenia školy. Riaditeľka školy PhDr. Hrašnová, PhD. a zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Hašková boli taktiež účastné plánovania ďalších mobilít podľa časových možností oboch škôl. Diskusia smerovala k hľadaniu nových riešení, pretože zosúladiť pracovný harmonogram, ale aj povinnosti učiteľov participujúcich na projekte (záverečné skúšky, odborná prax, atď.) nie je jednoduché.

Najmodernejšie výskumné centrum TKNIKA (oblasť Donastia) bolo ukážkou profesionality učiteľov, ale aj žiakov, ich kreativity pri hľadaní riešení aktuálnych problémov Európy, ale aj baskickej oblasti. Baskicko je jednou zo 17 oblastí Španielska a táto oblasť je jedinečná svojím vlastným jazykom – baskičtina.

Nemocnica v Arrasate je regionálna, avšak v porovnaní s FN v TT je to moderné, nadčasové zdravotnícke zariadenie. Dokumentácia pacientov existuje len v elektronickej podobe, papierová forma je už nepoužívaná, zastaraná. Sestry majú kompetencie, ktoré im umožňujú rozhodovať o postupe následnej liečby lekárom alebo bez jeho účasti.

Program zainteresovaných vyučujúcich bol vyčerpávajúci, ale na strane druhej veľmi inšpiratívny. Je správne, ak pozorujeme, vnímame pozitíva v oblasti výchovy a vzdelávania zdravotníckych pracovníkov inej krajiny. Následne sa môžeme niektoré z nich pokúsiť implementovať i do edukácie našich budúcich zdravotníkov.

Učíme sa celý život, dúfame, že učitelia, ale aj žiaci školy, ktorí budú mať možnosť vycestovať v ďalších mobilitách, budú chtiví po získavaní nových zručností, ktoré im mobilita ponúka.

 

Autor článku: PhDr. Ingrid Juhásová, PhD.
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Preventívne opatrenia Letisko Piešťany

Od piatka 13. marca do 27. marca sú zastavené všetky lety zo zahraničia na územie SR.

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

ROZHODNUTIE - Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

COVID-19: Trnavská župa poskytla materiálnu pomoc karanténnemu stredisku v Piešťanoch a najohrozenejším lekárom dodala respirátory a rúška

Trnavský samosprávny kraj dnes poskytol materiálnu pomoc pre ľudí nachádzajúcich sa v povinnej karanténe po návrate zo zahraničia v účelovom zariadení ministerstva vnútra Signál Piešťany. Župa tiež dodala vybraným lekárom z oblasti onkológie, pneumológie, ORL a zubného lekárstva ochranné respirátory a textilné rúška.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky