Skočiť na obsah

Stredné školy v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sú pripravené na otvorenie školského roka 2020/2021

Publikované:

Teší nás, že epidemiologická situácia nám nám dovolila nový školský rok vôbec začať. S riaditeľmi župných stredných škôl sme sa stretli pred začiatkom školského roka a prešli sme si aktuálnu situáciu, pokiaľ ide o začiatok školského roka. Do školských lavíc sa vráti približne 19 tis. žiakov a 1 800 učiteľov.

Zobraziť galériu

Začiatok školského roka je ovplyvnený koronovírusom, ktorý tu stále je a musíme s ním žiť. Našim prvoradým cieľom je bezpečnosť žiakov a všetkých zamestnancov našich škôl.

Aktuálna situácia, pokiaľ ide opatrenia:
o     ministerstvo školstva vydalo pre všetky školy manuál odporúčaných opatrení
o     Naše školy sa tohto manuálu budú držať, kým neprídu ďalšie záväzné usmernia
o     Zároveň sme viazaní nariadeniami hlavného hygienika

Najdôležitejšie opatrenia: 
-    Nosenie rúšok bude pre žiakov povinné prvé dva týždne školského roka
-    Pri vstupe do budovy bude k dispozícii dezinfekčný prostriedok
-    Skracujeme  vyučovanie na 30 min, ako aj  prestávky medzi vyučovacími hodina
-    V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie
-    Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne
-    Školské jedálne ostávajú zatvorené – z dôvodu, aby sme zabezpečili „nemiešania sa“ žiakov rôznych tried
-    Pre učiteľov sme zabezpečili ochranné štíty, 
-    Všetkým školám sme doručili 5 tis. látkových ochranných rúšok, ako rezerva
-    Zabezpečujeme pre naše školy žiariče

Školské internáty
o    Školský internát vyčlení na začiatku školského roka jednu miestnosť pre ubytovaných žiakov s trvalým pobytom na území SR, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia na nevyhnutne potrebný čas.
o    Školský internát vyčlení na začiatku školského roka potrebný počet miestností pre ubytovaných žiakov s trvalým pobytom mimo územia SR, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia, určenú na ich izoláciu na nevyhnutne potrený čas.
o    Školské internáty oddelí priestory, kde sú ubytovaní žiaci, od priestorov, kde sú ubytované iné osoby. V spoločných priestoroch v častiach, kde sú ubytované iné osoby, zabezpečí germicídne lampy.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Projekt participatívneho rozpočtu výrazne podporil aj cyklistickú dopravu

Cyklistická doprava a jej podpora je jednou z priorít trnavskej župy v oblasti dopravy. Jej ekologické spôsoby sú pre župu výzva, s ktorou sa chceme a musíme vysporiadať. Preto, aj v rámci projektu participatívneho rozpočtu, kraj podporil kreatívne nápady pre podporu cyklodopravy.

J. Viskupič: Riešenie dopravy v Hlohovci sa musí dostať medzi priority

Až 11 zo 100 priorít vo výstavbe a rekonštrukcií cestnej infraštruktúry v správe štátu sa nachádza na území Trnavského kraja. Materiál schválila vláda Slovenskej republiky 16. septembra 2020.

Vo dvore Trnavského osvetového strediska bude Festival malých dychových hudieb

Na nedeľu 4. októbra 2020 pripravilo Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom na dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského Festival malých dychových hudieb. Na festivale budú svoje umenie prezentovať lokálne dychové orchestre, ktoré sa oduševnene venujú hudbe vo svojom voľnom čase.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky