Skočiť na obsah

Štvrtýkrát po sebe najlepší na Slovensku

Publikované:

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave bola už štvrtýkrát po sebe vyhlásená za najlepšiu na Slovensku v prestížnej súťaži VELUX, ktorá je určená pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo.

Zobraziť galériu 234567891011

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave bola už štvrtýkrát po sebe vyhlásená za najlepšiu na Slovensku v prestížnej súťaži VELUX, ktorá je určená pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo. Predmetom súťaže je štúdia rodinného domu, v ktorom denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádzajú do objektu cez strechu, prostredníctvom produktov značky VELUX. Študenti našej školy štvrtý rok po sebe získali najvyššie ocenenie spomedzi 60 prác zo 14 stavebných priemysloviek na Slovensku. Okrem prvého miesta sme získali aj druhú priečku a dve mimoriadne ocenenia. Nezávislá porota - zložená z architektov a zamestnancov ŠIOV - vysoko ocenila kvalitu prác našich študentov, ako aj prácu konzultantov. Bolo veľmi príjemné počúvať, že trnavská priemyslovka je „top“ medzi priemyslovkami, o čom svedčí fakt, že každoročne valcujeme svojich konkurentov. Myslíme si, že toto je to správne PR pre šírenie dobrého mena našej školy a kraja, za čo ďakujeme zúčastneným žiakom, ale aj ich konzultantom, najmä Oliverovi Hacajovi a Ing. Zuzane Mištinovej, ktorí žiakov viedli v rámci krúžkovej činnosti, konkrétne v rámci krúžku „Architektonický ateliér“. Zároveň je to však výzva pre študentov, ktorí by mali záujem o takúto formu svojho osobného odborného rastu, aby sa aj v budúcom školskom roku zapojili do krúžkovej činnosti.

Umiestnenie našich žiakov:  1. miesto: L. D. Ondrejková

            2. miesto: B. Haladová

Odmena: N. Bukorová,  S. Moravčík , D. Štibraný

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Verejnosť môže pripomienkovať územnú stratégiu

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vypracoval zmenu Územnej stratégie Trnavského kraja na roky 2014 – 2020, ktorá sa týka najmä ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Verejnosť má právo túto zmenu strategického dokumentu písomne pripomienkovať do 2. augusta 2019.

Trnavská župa podporí aktivity na predchádzanie živelným pohromám

Trnavská župa, prostredníctvom Centrálneho krízového fondu (CKF), podporí aktivity, ktoré pomôžu predchádzať živelným udalostiam a katastrofám. Obce a mestá tak môžu na tento účel žiadať o dotácie do 15. augusta 2019. Maximálna výška dotácie je 5 000 €, minimálna je 1 000 €. Spoluúčasť úspešného žiadateľa je 25% z celkovej výšky dotácie. Výzvy sa môžu zúčastniť len samosprávy, ktoré sú členmi CKF. 

Trnavský kraj navštívila turecká veľvyslankyňa

Hlavnou témou stretnutia tureckej veľvyslankyne Aslıgül Üğdül a župana trnavského kraja Jozefa Viskupiča bola snaha o regionálnu spoluprácu v oblasti vzdelávania, výchovy a športu. Spomínala sa však aj téma letiska v Piešťanoch, odkiaľ sa v tomto roku spustila dovolenková linka do destinácií v Turecku.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky