Skočiť na obsah

Tradičný Akademický týždeň a početné množstvo programov

Publikované:

Na veľkomederskej Obchodnej akadémii sa po mnohýkrát uskutočnila v dňoch 18.-22. novembra 2019 udalosť nazývaná Akademickým týždňom, ktorá mala bohatý program a tak všednosť jesenných dní spestrila bohatá nádielka programov.

Zobraziť galériu

Na veľkomederskej Obchodnej akadémii sa po mnohýkrát uskutočnila v dňoch 18.-22. novembra 2019 udalosť nazývaná Akademickým týždňom, ktorá mala bohatý program a tak všednosť jesenných dní spestrila bohatá nádielka programov. Tento týždeň sa zorganizovali Dni otvorených dverí, v rámci ktorých sa konali okrem najobľúbenejších študentských programov aj predstavenia domácej súťaže cvičných firiem. Žiaci mali možnosť zúčastniť sa aj na prednáškach a cvičeniach.
V pondelok sa uskutočnilo v Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Mederi predstavenie nového študentského riaditeľa a po ňom zábavný imatrikulačný program prvákov. Vo večerných hodinách sa žiaci zabávali na Plese bocianov. Pre prvákov to bola vhodná príležitosť skamarátiť sa so študentmi z vyšších ročníkov.
Domáca súťaž cvičných firiem prebehla v školskej telocvični v dňoch 19.-20. novembra 2019, kde štvrtáci predstavili svoje firmy, ktoré si vytvorili sami a mali si možnosť vyskúšať svoje odborné schopnosti , jazykové znalosti, ukázať dopodrobna vypracované katalógy, marketingové materiály a výzdobu výstavných stánkov. Hlavnú cenu (The Best Practice Firm) vyhrala firma
I-HOME, s.r.o., ktorej členovia budú reprezentovať našu školu na Medzinárodnej súťaži cvičných firiem v Győri.
Paralelne so súťažou cvičných firiem sa taktiež počas dvoch dní uskutočnili Dni otvorených dverí. Rodičia a deviataci mali možnosť nazrieť do tradičných vyučovacích hodín a dostali informácie o prijímacom konaní, potom si pozreli krátku prezentáciu o školskom živote a následne navštívili Výstavu a súťaž cvičných firiem. Dúfame, že záujemcov sme zaujali a presvedčili ich o výbere ďalšieho štúdia na našej škole.
Počas posledných dvoch dní Akademického týždňa sa študenti zúčastnili na rôznych prednáškach, cvičeniach a diskusiách, ktoré sa uskutočnili pomocou pozvaných hostí, z ktorých boli niektorí našimi absolventmi. Vo štvrtok motto dňa bolo: ,,Každý je zodpovedný za svoj osud.“ Žiaci sa stretli so psychológmi . V ten istý deň zavítal k nám Mihály Kurdics z Maďarska, ktorý mal zaujímavú prednášku na protidrogovú tému. Naši štvrtáci sa zúčastnili na workshope o finančnej gramotnosti.
V piatok sa žiaci zúčastnili na odborných prednáškach:
Zsuzsa Vörös, funkčný tréner - Tréning rozvoja osobnosti, Siedmy zmysel
Ing. Zuzana Kollárová, preventívna poradkyňa- Kariérové poradenstvo
Annamária Nagy, Internet: virtuálna realita versus skutočný život
Barbara Ábrahámová, absolventka OA - Ako ďalej po maturite?
Zsolt Kucsora - Stáť na zemi pevnými nohami - rozhovor s autorom knihy Eclipse
Iván Ollé, absolvent OA - Koníček na profesionálnej úrovni
V priebehu Akademického týždňa si každý mohol vybrať taký program, ktorý najviac zodpovedá jeho naturelu. Plánujeme podobný program zorganizovať aj v budúcom školskom roku.
Helena Mészárosová, učiteľka školy
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Župa distribuovala 104 počítačov pre študentov zo sociálne znevýhodnených rodín

Sú určené pre študentov, ktorí nemajú doma dostatočné technické vybavenie pre dištančné vzdelávanie.

Župa má plán rozvoja dopravy do roku 2050

Plán udržateľnej mobility a Plán dopravnej obslužnosti sú základným predpokladom rozvoja dopravy v kraji do roku 2050.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky