Skočiť na obsah

Trnavská župa bude v zime odhŕňať problematické štátne cesty na Záhorí

Publikované:

SSC reagovala na výzvu trnavskej župy a upravila cestné úseky pre potreby zimnej údržby na Záhorí.

Zobraziť galériu

Slovenská správa ciest (SSC) reagovala na výhrady trnavskej župy a v priebehu uplynulého týždňa upravila úseky štátnych ciest I. triedy - Radošovce, Popudinské Močidľany, Prietržka, okružná križovatka v Senici, úsek v Senici smerom do Jablonice tak, že počas nepriaznivého počasia bude možné realizovať úpravy ciest aj mechanickým odhŕňaním a nielen chemickým posypom, ako o tom informovala Polícia SR.
 
Pokiaľ by neboli realizované požadované stavebno-technické úpravy, Správa a údržba ciest TTSK by z bezpečnostných dôvodov mohla realizovať len ich chemickú údržbu. Použitie odhŕňacich zariadení by mohlo ohroziť bezpečnosť zamestnancov SÚC, samotnú techniku a ešte viac poškodiť cestnú komunikáciu.

Realizované úpravy zo strany SSC, zfrézovanie poškodených častí ciest, však môžu naďalej, v prípade nepriaznivého počasia a neprispôsobením jazdy stavu a povahe vozovky, predstavovať potencionálne nebezpečenstvo. V tzv. vyjazdených „koľajach“ sa môže zadržovať sneh alebo voda, ktoré môžu ohroziť vodičov. SÚC vynaloží maximálne úsilie, aby cesty boli pre vodičov v maximálnej možnej miere bezpečné.

Spomínané úseky ciest I. triedy sú v správe Slovenskej správy ciest a SÚC TTSK realizuje ich údržbu na základe zmluvy. SÚC niekoľkokrát a v časovom predstihu, pred zimnou sezónou, vyzývala SSC na úpravu veľmi zlého technického stavu. Hrozí, že v zimnom období sa bude komplikovať ich údržba prostredníctvom mechanizmov.

Zlý stav štátnej cestnej infraštruktúry je dôsledkom veľkého investičného dlhu. Samosprávne kraje dlhodobo upozorňujú na havarijný stav ciest I. triedy, ktoré sú v správe SSC. Je preto alarmujúce, že štát zlyhal pri verejnom obstarávaní, ktoré vyhlásil na ich rekonštrukcie tento rok, v celkovom objeme 50 miliónov eur.

Jozef Viskupič, trnavský župan

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Informácia o vydaných ochranných pracovných prostriedkoch

Trnavský samosprávny kraj odovzdal ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky z pohotovostných zásob Správy štátnych hmotných rezerv SR.

SZŠ Trnava úspešná v krajskom i celoštátnom kole SOČ

Zdravoťáci opäť nesklamali! Žiaci Strednej zdravotníckej školy v Trnave zaznamenali veľký úspech v krajskom i celoštátnom kole SOČ.

Trnavská župa pristupuje ku všetkým poskytovateľom sociálnych služieb spravodlivo

Trnavská župa dnes opäť distribuovala osobné ochranné pracovné prostriedky do zariadení sociálnych služieb v celom kraji. Ochranné prostriedky zo štátnych hmotných rezerv rozdeľujeme poskytovateľom sociálnych služieb spravodlivo, bez ohľadu na ich právnu formu, či verejnú alebo neverejnú povahu.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky