Skočiť na obsah

Trnavská župa realizuje participatívne rozpočty na stredných školách

Publikované:

Trnavská župa sa rozhodla rozšíriť úspešný koncept participatívnych rozpočtov aj na stredné školy. V spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa v priebehu dvoch týždňov realizovalo školenia koordinátorov všetkých 46 zapojených škôl - v Senici, Piešťanoch, Trnave, Galante a Dunajskej Strede. Na každú zapojenú školu pripadá 1000 eur, spolu pre všetky školy to predstavuje 46 000 eur, o ktorých rozhodnú študenti v niekoľkých fázach projektu.

Zobraziť galériu DSC09363DSC09406DSC09275DSC09216DSC09233DSC09261

V počiatočnej fáze budú študenti diskutovať o problémoch, ktoré trápia ich školu a na základe podnetov navrhnú riešenia. Na tento účel zabezpečil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, z prostriedkov Európskej únie, spoločenskú hru pre každú školu, ktorá na modele fiktívneho mesta približuje komunitné problémy ale aj rôzne alternatívy ich riešenia obyvateľmi mestečka.

Riešenia, ktoré študenti pripravia pre svoje školy, budú následne prezentované pred spolužiakmi. Pripravia kampaň so zámerom informovať o projektoch a následne vybrať tie najlepšie do samotného hlasovania. O forme hlasovania rozhodnú študenti. V ich rukách je aj určiť, kto v rámci danej školskej komunity bude mať právo hlasovať, teda o „oprávnených hlasujúcich“. Nemusí ísť teda len o študentov, ale aj pedagógov či ostatných zamestnancov danej školy. Vo finálnej fáze študenti získajú praktické skúsenosti so samotným realizovaním projektov.

Jedným zo zámerov Trnavskej župy v rámci participatívneho rozpočtu na stredných školách je aj napomôcť aktivizácii žiackych školských rád. Žiacke rady plnia dôležitú funkciu zastupiteľských orgánov žiakov na stredných školách a ich existencia (sfunkčnenie) je podmienkou pre možnosť zapojenia školy do participatívneho rozpočtu na školách. 

Lehota pre realizáciu projektov všetkých 46 škôl v celkovej sume maximálne 46.000 € je stanovená do konca aktuálneho školského roka, čím sú zároveň vytvorené podmienky na plné zapojenie sa do priebehu participatívneho rozpočtu aj pre žiakov končiacich ročníkov.

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky