Skočiť na obsah

TTSK sa aktívne zapojí do Európskeho týždňa regiónov a miest

Publikované:

Trnavský samosprávny kraj po prvýkrát organizuje jedno z podujatí, ktoré sa uskutoční v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest. Aj takouto formou sa kraj zviditeľní na európskej úrovni.

Zobraziť galériu

V stredu 6. októbra 2020 o 10. hodine prebehne webinár prezentujúci Centrálny krízový fond TTSK ako systémovú formu prevencie a odstraňovania škôd spôsobených prírodnými katastrofami. Fond funguje pod záštitou kraja na báze solidarity medzi členskými mestami a obcami.

Cieľom župy je prispieť do diskusie o úlohe regionálnych a miestnych samospráv v krízovom manažmente a pri adaptácií na negatívne dôsledky zmeny klímy. 
Účasť na webinári odohrávajúcom sa v anglickom jazyku je bezplatná, stačí sa registrovať prostredníctvom odkazu: https://www.survio.com/survey/d/P1N2W6M7Q9L8V0A8F.

Európsky týždeň regiónov a miest je najväčším podujatím o regionálnom rozvoji, ktoré každoročne pripravuje Európsky výbor regiónov a Európska komisia. Jeho 18. ročník sa uskutoční medzi 5. a 22. októbrom 2020 predovšetkým v online priestore. Ponúkne viac ako 500 aktivít v troch tematických celkoch súvisiacich s kohéznou politikou Európskej únie – posilnenie občianstva, súdržnosť a spolupráca a zelená Európa.

V minulom roku sa v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest uskutočnilo vyše 330 aktivít umožňujúcich výmenu poznatkov a skúseností, ktorých sa zúčastnilo rekordných 9000 zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy, inštitúcií Európskej únie, akademickej a podnikateľskej sféry, občianskej spoločnosti a médií.

Európsky výbor regiónov je poradný orgán Európskej únie, ktorý tvoria zástupcovia všetkých 27 členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni. Výbor zaujíma stanoviská k aktuálnym politickým a legislatívnym návrhom týkajúcich sa územných samospráv. Slovenskú delegáciu vo Výbore tvorí deväť stálych členov a rovnaký počet náhradníkov. Trnavský samosprávny kraj je v nej reprezentovaný predsedom Jozefom Viskupičom a podpredsedom Józsefom Berényim.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Kultúra sa presúva do online priestoru

V súvislosti s obmedzením pohybu obyvateľstva zostane všetkých 18 kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti trnavskej župy pre verejnosť uzatvorených od soboty 24. októbra 2020 až do odvolania.

S vašou pomocou to zvládneme

Pomôžte pri celoplošnom testovaní v našom kraji.

Bezpečne za kultúrou v Trnavskej župe

Aj počas núdzového stavu je všetkých našich 18-ich kultúrnych inštitúcií prístupných pre individuálnych návštevníkov. Aby sa zamestnanci i návštevníci cítili pri získavaní umeleckých zážitkov bezpečnejšie, nakúpili sme hygienické a ochranné prostriedky za 20 tisíc eur.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky