Skočiť na obsah

TTSK: Župa sa opäť aktívne zapojí do Európskeho týždňa regiónov a miest

Publikované:

Trnavský samosprávny kraj sa po druhýkrát stane súčasťou Európskeho týždňa regiónov a miest. V jeho rámci zorganizuje diskusiu na tému občianskej participácie na tvorbe verejných politík.

Zobraziť galériu

V utorok 12. októbra 2021 o 16:30 vystúpia zástupcovia regiónov Slovenska, Chorvátska, Rakúska, Španielska a Talianska. Moderátorom bude Stefan Appel z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku (DG Regio).

„S občianskou participáciou máme bohaté skúsenosti predovšetkým vďaka participatívneho rozpočtu. Pred pár dňami sme odštartovali už jeho tretí ročník. V diskusii na európskej úrovni si radi vymeníme skúsenosti so zapojením obyvateľov do rozhodovania, čo považujem za kľúč k odomknutiu plného potenciálu Európy a regiónov v nej. Máme čo odovzdať, no zároveň sa chceme inšpirovať od iných regiónov. Sme otvorení novým podnetom a verím, že tie najrelevantnejšie z nich v budúcnosti využijeme aj u nás,“ skonštatoval trnavský župan Jozef Viskupič.

Rečníci po diskusii zhrnú nápady a sformulujú súbor odporúčaní pre miestne a regionálne samosprávy, ako lepšie adresovať potreby obyvateľov. Špeciálna pozornosť bude, celkom prirodzene, venovaná komunikácií počas kríz, akou je aj pretrvávajúca pandémia ochorenia Covid-19.

Bezplatná registrácia na online workshop prebieha TU. Diskusia sa uskutoční v anglickom a talianskom jazyku. Zapojiť sa do diskusie s rečníkmi alebo im položiť otázku je možné aj prostredníctvom aplikácie Sli.do.

V poradí 19. ročník #EURegionsWeek je organizovaný Európskou komisiou spoločne s Výborom regiónov, pričom ide o najväčšie podujatie venované regionálnemu rozvoju a výmene skúseností a kontaktov medzi regiónmi z celej Európy. Uskutoční sa online formou v dňoch 11. až 14. októbra a ponúkne viac ako 500 rôznych aktivít súvisiacich s politikou súdržnosti Európskej únie. Okrem témy občianskej angažovanosti bude dôraz kladený predovšetkým na zelenú a digitálnu transformáciu.

V minulom roku sa počas #EURegionsWeek uskutočnilo 510 aktivít s rekordným počtom 12.000 účastníkov. Ide o podujatie, ktoré je určené predovšetkým zástupcom regionálnej a miestnej samosprávy, inštitúcií Európskej únie, akademickej a podnikateľskej sféry, občianskej spoločnosti a médií. Trnavská župa usporiadala workshop o adaptácii na zmeny klímy, na ktorom jej zástupcovia predstavili Centrálny krízový fond TTSK.

Európsky výbor regiónov je poradný orgán Európskej únie, ktorý tvoria zástupcovia všetkých 27 členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni. Výbor zaujíma stanoviská k aktuálnym politickým a legislatívnym návrhom týkajúcich sa územných samospráv. Slovenskú delegáciu vo výbore tvorí deväť stálych členov a rovnaký počet náhradníkov. Trnavský samosprávny kraj je v nej reprezentovaný predsedom Jozefom Viskupičom a podpredsedom Józsefom Berényim.

Aktuality

TTSK - Participatívny rozpočet

Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia kraja.

65197

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji

Pripravili sme prehľadný zoznam zariadení, ktoré ponúkajú možnosť očkovania aj bez predchádzajúcej registrácie počas týždňa (aktuálny k 25.10.2021).

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky