Skočiť na obsah

V živote bez odpadu chce ísť trnavská župa vzorom

Publikované:

V ochrane životného prostredia treba začínať od seba.

Zobraziť galériu

Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja budú na budúci týždeň schvaľovať zámer župy uplatňovať politiku života bez odpadu pri používaní plastov, respektíve sa snažiť o ich čo najširšie opätovné využitie.
„V ochrane životného prostredia treba začínať od seba. V budove nášho úradu sme zaviedli separovaný zber odpadu a výrazne obmedzili používanie plastov. Jednorazové fľaše a poháre sme nahradili sklenenými. Návrhom tohto zámeru ideme ešte ďalej. S cieľom obmedziť samotnú tvorbu plastového odpadu budeme nakupovať napríklad aj bezobalové čistiace prostriedky alebo používať recyklované papierové produkty, rozložiteľné vrecia na odpad či látkové návleky na topánky,“ konštatovala vedúca Oddelenia územného plánovania a životného prostredia Úradu Trnavského samosprávneho kraja Alena Tajcnerová.
Podľa návrhu uznesenia chce Úrad TTSK presadzovať využívanie recyklovaných a recyklovateľných materiálov, uprednostňovať vratné obaly a rešpektovať trvalo udržateľný rozvoj pri obstarávaní tovarov a služieb v záujme environmentálne zodpovedného využívania plastov. To isté by mali poslanci odporučiť aj stovke župných organizácií. Ide o pokračovanie prijímania opatrení na zlepšenie ochrany a tvorby životného prostredia. Župa a jej organizácie už druhý rok nepoužívajú nebezpečné glyfosáty.
Ako doplnil trnavský župan Jozef Viskupič, „finišujeme v príprave nízkouhlíkovej stratégie, na ktorej bude založená aj nová energetická politika kraja. V záujme zlepšenie kvality životného prostredia chceme ďalej zvyšovať používanie obnoviteľných zdrojov energie a obmedzovať emisie skleníkových plynov.“
V priebehu tohto roka bude samosprávny kraj inštalovať tepelné čerpadlá v svojich deviatich organizáciách za viac ako dva a pol milióna eur, ktoré získal z eurofondov. Vďaka tejto investícii do využívania obnoviteľných zdrojov energie sa zníži produkcia skleníkových plynov a posilní ochrana ovzdušia.
Najbližšie zasadnutie krajského zastupiteľstva sa uskutoční v stredu 27. januára 2021 prostredníctvom videokonferencie. Materiály na toto rokovanie sú zverejnené na https://osam.trnava-vuc.sk/#sk/view-zastupitelstvo-zasadnutia/2017-2022.


Trnavská župa informuje o svojich aktivitách v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo na facebookovej stránke Zelený kraj (https://www.facebook.com/ZelenyKrajTTSK).

 

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

V župnom veľkokapacitnom očkovacom centre bolo zaočkovaných už 6.000 ľudí

Sme pripravení dostať očkovanie bližšie k našim obyvateľom. Už na budúci víkend plánujeme zriadiť podobné centrá v Dunajskej Strede a Skalici, kde využijeme kapacity našich stredných zdravotníckych škôl.

Riaditeľkou Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj sa stala Agáta Mikulová

Jej úlohou bude nasmerovať rozvoj cestovného ruchu napriek pretrvávajúcej pandémii ochorenia Covid-19.

Máme zhotoviteľa rekonštrukcie Koniarekovej a Zavarskej v Trnave

Modernizácia cesty sa začne po skončení obdobia zimnej údržby a nemala by trvať viac ako dva mesiace. Konkrétny harmonogram prác bude skonzultovaný aj s investorom priľahlej individuálnej bytovej výstavby.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky