Skočiť na obsah

Vďaka obozretnosti župa hospodárila s prebytkom, ktorý nasmerovala do rezerv a rozvojových investícií

Publikované:

Posledné zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja pred letnými prázdninami sa uskutočnilo netradične v pondelok, a to 28. júna 2021. Predchádzala mu minúta ticha za obete ničivej smršte, ktorá zasiahla prihraničné okresy Juhomoravského kraja.

Zobraziť galériu Rokovanie Zastupiteľstva TTSK (1)Rokovanie Zastupiteľstva TTSK (2)

Trnavský župan poslancov informoval, že hajtmanovi Janovi Grolichovi vyjadril sústrasť a súčasne ponúkol súčinnosť predovšetkým v podobe poskytnutia náhradného ubytovania alebo technickej a materiálnej pomoci. Na základe požiadaviek krízového štábu Juhomoravského kraja budeme pomoc následne koordinovať.

Medzi hlavné body programu patril záverečný účet kraja za minulý rok, v ktorom župa hospodárila s prebytkom takmer 18,7 mil. eur. Túto sumu tvorí prebytok bežného a kapitálového rozpočtu a prebytok finančných operácií.

„Napriek tomu, že rok 2020 významne ovplyvnila kríza vyvolaná pandémiou ochorenia COVID-19, sa nám podarilo zachovať tempo investícií a hospodáriť s prebytkom. Rozpočtovú obozretnosť ocenila vo svojom stanovisku aj župná rada pre rozpočet. S ohľadom na očakávaný vývoj príjmov a výdavkov v nasledujúcich rokoch sme sa rozhodli pokračovať v zodpovednom správaní sa. Takmer 11,1 milióna eur sme preto vložili do rezervného fondu. Ďalších 5,4 milióna sme nasmerovali do peňažného fondu nových strategických investícií, ktoré budú kľúčom k pomoci ekonomike do maximálnej možnej miery, a zároveň k udržaniu investícií do rozvoja kraja,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Popri záverečnom účte zastupiteľstvo schválilo aj ušetrenia takmer 600-tisíc eur prostredníctvom prijatia lacnejšieho úveru. Župa takto refinancuje zostatok jedného starého úveru prostredníctvom prijatia nového úveru od tej istej banky. Navyše, vzhľadom na výhodné podmienky a nízke úrokové sadzby, poslanci odobrili otvorenie nového úverového rámca v maximálnej výške 30 mil. eur, z ktorého budú financované schválené investičné projekty v horizonte troch rokov.

„Usilujeme sa aj o získanie ďalších zdrojov z Európskej únie. Predložíme dva veľké projekty na modernizáciu ciest druhej triedy. Jeden sa týka šesť kilometrov dlhého úseku pri Dolných Orešanoch. Druhý sa nachádza pri Šoporni a obsahuje rekonštrukciu mosta cez potok Jarčie, ktorý je v havarijnom stave. V rámci stavebných prác počítame aj s dočasným premostením,“ skonštatoval župan Viskupič.

Zastupiteľstvo rozhodlo aj o zavedení bezplatného ubytovania v župných internátoch pre študentov v systéme duálneho vzdelávania už v novom školskom roku. Od septembra 2022 budú túto možnosť môcť využiť aj študenti, ktorí sa vzdelávajú v nedostatkových odboroch. Nové všeobecne záväzné nariadenie umožňuje poskytnúť mladým učiteľom a lekárom podporu na bývanie vo výške do 150 eur mesačne.

Poslanci dali zelenú aj niekoľkým krokom súvisiacim s ozdravením siete škôl a školských zariadení, ktorého návrh bol odsúhlasený v júli minulého roka. Napríklad, bolo vyhlásené druhé kolo verejnej obchodnej súťaže na prenájom bývalého školského hospodárstva v Trnave. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 9. augusta 2021.

V Špecializovanom zariadení Trnava bude navýšená kapacita o päť miest, a to pre klientov s poruchou autistického spektra v rozšírenom vekovom rozpätí z 3-7 rokov na 3-12 rokov. V areáli po škole v prírode v Dobrej Vode župa zas počíta s vytvorením nových miest na poskytovanie sociálnych služieb.

Župan Viskupič poslancov informoval o priebehu očkovania proti ochoreniu Covid-19, ktoré zabezpečuje trnavská župa. Podaných už bolo viac ako 215-tisíc dávok vakcín, z toho 208-tisíc v piatich župných veľkokapacitných očkovacích centrách. Vyše 7.500 dávok vakcín bolo podaných prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby trnavskej župy v zariadeniach sociálnych služieb, domácnostiach imobilných obyvateľov a obciach. Mobilné očkovacie tímy navštívili už 140 obcí z celkovo 210, ktoré o službu požiadali.

Jozef Viskupič, trnavský župan

Aktuality

TTSK - Očkovanie (3)

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji počas víkendu

Trnavská župa bude očkovať proti ochoreniu Covid-19 v sobotu 22. januára 2022. Očkovanie bude prebiehať vo veľkokapacitných očkovacích centrách v Dunajskej Strede a v Trnave. Očkujeme prvou, druhou a treťou dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech.
V záujme zabezpečenia plynulého chodu očkovacích centier, prosíme všetkých záujemcov o vakcínu, aby využili možnosť registrácie prostredníctvom webu www.vakcinacia.nczisk.sk.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky