Skočiť na obsah

Workshop organizovaný Združením miest a obcí Slovenska na tému smart energetika v samospráve

Publikované:

Trnavský župan Jozef Viskupič sa zúčastnil na workshope organizovanom Združením miest a obcí Slovenska venovanému smart energetike v samospráve.

Zobraziť galériu DSC_3900

Trnavský župan Jozef Viskupič sa zúčastnil na workshope organizovanom Združením miest a obcí Slovenska venovanému smart energetike v samospráve.

Trnavská župa je moderný európsky región, ktorý sa venuje inováciám v oblasti ochrany životného prostredia a podpore efektívneho využívania zdrojov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života jeho obyvateľov.

Aktuálne pracujeme na nízkouhlíkovej stratégii, ktorá prispeje k dlhodobému a udržateľnému energetickému rozvoju regiónu predovšetkým v oblastiach ekologickej mobility, obnoviteľných zdrojov energie či energetickej efektívnosti budov v majetku župy.

Cieľom stratégie je definovať aktivity smerujúce k znižovaniu emisií CO2 aj za pomoci možností využitia smart komponentov.

V rámci komplexnej analýzy zvyšovania energetickej efektívnosti a podpory nasadzovania smart riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, bolo posúdených 25 objektov TTSK a následne podaných 18 žiadostí o dotáciu k 30. septembru 2019. Celková výška navrhovaných opatrení financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ predstavuje viac ako 6,5 milióna eur.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Malá krajská scénická žatva 2020

Rok 2020 je z pohľadu divadelnej histórie výnimočný, keďže si v rámci neho pripomenieme jedinečné jubileum – 100. výročie založenia Slovenského národného divadla. V roku 2020 si súčasne pripomíname aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území (Liptovský Mikuláš, 22. augusta 1830), ako aj stále živé prepojenia medzi neprofesionálnymi a profesionálnymi umelcami na Slovensku.

O dotácie trnavskej župy možno požiadať do 14. februára

Trnavský samosprávny kraj poskytuje ďalšiu možnosť obciam, mestám a organizáciám, ako realizovať projekty v regióne. Zastupiteľstvo TTSK schválilo novinky v oblasti poskytovania dotácii z rozpočtu.

Svätý Mikuláš zavítal do DSS Horný Bar

Dňa 6 decembra k nám do DSS Horný Bar zavítal Svätý Mikuláš.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky