Skočiť na obsah

Z Centrálneho krízového fondu budú podporené preventívne opatrenia, schválená bola adresná pomoc obci Potônske Lúky

Publikované:

V stredu 28. apríla 2021 sa uskutočnilo rokovanie Rady Centrálneho krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja (CKF), na ktorom bolo schválené vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na realizáciu opatrení na predchádzanie krízovým udalostiam. Spolu 76 členských obcí a miest fondu si môže prerozdeliť až 150 tisíc eur.

Zobraziť galériu Zasadnutie Rady CKF (2)Zasadnutie Rady CKF (3)

„Z tohtoročnej výzvy chceme podporiť  najmä aktivity zamerané na predchádzanie živelných udalostí, katastrof a kríz spôsobených zmenou klímy na území Trnavského kraja. Som presvedčený, že aj týmto spôsobom dokážeme predísť škodám na majetku a zlepšiť život našich obyvateľov. Preto okrem členských obcí a miest do fondu pravidelne prispieva aj župa. Za rok 2021 to je 83 tisíc eur,“ uviedol predseda Rady CKF a trnavský župan Jozef Viskupič.

Novinkou pre tento rok je možnosť použitia príspevku z CKF na ozdravný rez poškodených stromov, ktoré na základe dendrologického prieskumu ohrozujú zdravie a bezpečnosť na verejných priestranstvách. Minimálna výška dotácie pre členské obce a mestá je 1.000 eur a jej maximálna výška je 3.000 eur. Termín na podávanie žiadostí je do 31. mája 2021.

„Prerokovali sme a následne schválili žiadosť obce Potônske Lúky o finančnú podporu vo výške 5.000 eur, na dobudovanie filtrov vody. V obci hodnota atrazínu v pitnej vode prekročila povolenú hranicu. Bolo potrebné konať rýchlo, je to príklad toho, že z fondu dokážeme promptne pomôcť. Podávame pomocnú ruku,  keď miestne samosprávy nedokážu vzniknuté situácie riešiť z vlastného rozpočtu,“ doplnil Jozef Viskupič.

Fond vznikol v roku 2009 na základe Memoranda o partnerstve a spolupráci Trnavského samosprávneho kraja a regionálnych združení miest a obcí Trnavského kraja. Pre členské obce a mestá predstavuje de facto poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm či nepredvídateľných udalostí. V rámci vyhlasovaných výziev je možné žiadať aj o príspevok na realizáciu preventívnych opatrení.

Jozef Viskupič, trnavský župan

Aktuality

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky