Skočiť na obsah

Zorganizovali sme webinár o Centrálnom krízovom fonde TTSK

Publikované:

V stredu 6. októbra 2020 sa uskutočnil webinár organizovaný Trnavským samosprávnym krajom v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest. Aj takouto formou sa kraj zviditeľnil na európskej úrovni a prispel do diskusie o úlohe regionálnych a miestnych samospráv v krízovom manažmente a pri adaptácií na negatívne dôsledky zmeny klímy.

Zobraziť galériu 63350

Účastníkov a divákov webinára privítala Michaela Paľašová, špecialistka Úradu TTSK na európske záležitosti a v jeho úvode župan Jozef Viskupič predstavil Trnavský kraj s dôrazom na jeho geografickú polohu a demografiu.

Nasledovala prezentácia, v ktorej sa Michal Kravčík, hydrológ a laureát Goldmanovej ceny za životné prostredie v roku 1999, zameral na dôsledky zmeny klímy pre Trnavský kraj, ktorý sa nachádza v Európskom modro-zelenom bio-koridore spájajúce Baltické s Čiernym morom. Upozornil na potrebu zmeny paradigmy v oblasti vody, pričom za kľúčové opatrenie označil zadržiavanie vody v krajine, ktoré prispieva k zníženiu rizika sucha, ale slúži aj ako preventívne opatrenie pred povodňami.
 

Aj v tejto súvislosti župan Viskupič vysvetlil motív súčasného vedenia župy na resuscitáciu Centrálneho krízového fondu TTSK (CKF) založeného v roku 2009 s cieľom pomoci pri odstraňovaní škôd spôsobených prírodnými katastrofami. Od roku 2019 je z Fondu možné podporiť aj systémové formy prevencie takýchto udalostí. Fond funguje pod záštitou kraja na báze solidarity medzi členskými mestami a obcami, ktoré ročne uhrádzajú členský poplatok vypočítaný podľa počtu ich obyvateľov. Fond má aktuálne 35 členov a disponuje finančnými prostriedkami v objeme takmer 600-tisíc eur. V rámci ostatnej výzvy bolo celkovou sumou viac ako 81 tis. € podporených 22 projektov zameraných na realizáciu vodozádržných opatrení či nákup materiálno-technického vybavenia pre dobrovoľné hasičské zbory.
 
Diváci mali možnosť dozvedieť sa o výhodách členstva vo Fonde z prvej ruky od Andrey Marekovej z Obecného úradu Opoj. Obec doposiaľ nevyužila možnosť čerpania finančných prostriedkov z CKF, no vníma ho ako de facto poistný nástroj v prípade živelných pohrôm ako sú prívalové dažde, povodne, požiare, či veterné smršte, ktoré spôsobujú škody na majetku.
 
V závere hodinového webinára župan Viskupič upriamil pozornosť na dôležitosť role samosprávnych krajov pri zvládaní pandémie ochorenia Covid-19, ktorej úspešné napĺňanie by im mohlo zabezpečiť štatút orgánu krízového riadenia podľa zákona 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny. Na úrovni Trnavskej župy bolo tento rok z CKF podporených až 24 samospráv celkovou sumou 88 500 eur určenou na refundáciu nákladov, ktoré obciam a mestám vznikli v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Účasť na webinári odohrávajúcom sa v anglickom jazyku bola bezplatná a jeho záznam je k dispozícií na: https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/videos/634998673869287.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Kultúra sa presúva do online priestoru

V súvislosti s obmedzením pohybu obyvateľstva zostane všetkých 18 kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti trnavskej župy pre verejnosť uzatvorených od soboty 24. októbra 2020 až do odvolania.

S vašou pomocou to zvládneme

Pomôžte pri celoplošnom testovaní v našom kraji.

Bezpečne za kultúrou v Trnavskej župe

Aj počas núdzového stavu je všetkých našich 18-ich kultúrnych inštitúcií prístupných pre individuálnych návštevníkov. Aby sa zamestnanci i návštevníci cítili pri získavaní umeleckých zážitkov bezpečnejšie, nakúpili sme hygienické a ochranné prostriedky za 20 tisíc eur.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky