Skočiť na obsah

Župa požiadala VšZP o zazmluvnenie zdravotníckych zariadení v Hlohovci a Senici

Publikované:

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič sa obrátil na generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) so žiadosťou o prehodnotenie zamietnutých žiadostí o zazmluvnenie dvoch zdravotníckych zariadení v kraji – Mestskú polikliniku v Hlohovci a stacionár v odbore všeobecné lekárstvo v Senici. 

Zobraziť galériu

Uzatvorenie zmlúv so spomínanými zariadeniami je z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti veľmi dôležité a župa urobí všetko preto, aby zamietnuté žiadosti boli prehodnotené s kladným výsledkom pre pacientov v kraji.  

„Zdravotníctvo musí byť v aktuálnej situácii prioritou. Pri tvorbe zdravotníckej politiky je župa aktívna a v rámci svojich možností do nej aj zapája. Robíme maximum preto, aby niektoré výkony zdravotníckych zariadení v Hlohovci a Senici neostali bez zmluvy s VšZP. Osobným listom som sa obrátil na generálneho riaditeľa, aby tieto rozhodnutia boli prehodnotené,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o., pripravuje otvoriť dve nové poschodia, na ktorých bude prevádzkovať paliatívnu starostlivosť, starostlivosť o dlhodobo chorých a domov ošetrovateľskej starostlivosti. Ide o lôžkovú starostlivosť v odboroch, ktorých kapacita je podľa Ministerstva zdravotníctva SR kriticky poddimenzovaná. Navyše poliklinika plánuje prevádzkovať ambulantnú starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ako aj agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Pacientom bude ponúkať nadväzujúcu post-hospitalizačnú starostlivosť personálom, ktorý v priebehu hospitalizácie s pacientami rehabilitoval.

Senický stacionár denne ošetrí 35 pacientov, u ktorých nie je nevyhnutná hospitalizácia a ich zdravotné problémy je možné riešiť napríklad infúznou liečbou. Títo pacienti však často nemajú finančné kapacity, aby si hradili infúznu terapiu z vlastných zdrojov. 

V stacionári poskytuje zdravotnú starostlivosť lekárka, ktorá má dlhoročné skúsenosti aj v odbore anestéziológie a intenzívnej medicíny. Stacionár tiež úzko spolupracuje s inými odbornými ambulanciami. Okresné mesto Senica nemá nemocnicu a pacienti s vážnejšími diagnózami musia často dochádzať do Skalice alebo Myjavy.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Projekt participatívneho rozpočtu výrazne podporil aj cyklistickú dopravu

Cyklistická doprava a jej podpora je jednou z priorít trnavskej župy v oblasti dopravy. Jej ekologické spôsoby sú pre župu výzva, s ktorou sa chceme a musíme vysporiadať. Preto, aj v rámci projektu participatívneho rozpočtu, kraj podporil kreatívne nápady pre podporu cyklodopravy.

J. Viskupič: Riešenie dopravy v Hlohovci sa musí dostať medzi priority

Až 11 zo 100 priorít vo výstavbe a rekonštrukcií cestnej infraštruktúry v správe štátu sa nachádza na území Trnavského kraja. Materiál schválila vláda Slovenskej republiky 16. septembra 2020.

Vo dvore Trnavského osvetového strediska bude Festival malých dychových hudieb

Na nedeľu 4. októbra 2020 pripravilo Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom na dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského Festival malých dychových hudieb. Na festivale budú svoje umenie prezentovať lokálne dychové orchestre, ktoré sa oduševnene venujú hudbe vo svojom voľnom čase.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky