Skočiť na obsah

Župa presadila zachovanie odboru obchodná akadémia v Hlohovci

Publikované:

Po náročných diskusiách so zástupcami školy konštatujem, že sme uspeli so zaradením študijného odboru obchodná akadémia na župnej SOŠ chemickej v Hlohovci.

Zobraziť galériu

Trnavská župa umožní súčasným študentom Obchodnej akadémie doštudovať v Hlohovci po vyradení školy zo siete k 31. augustu 2021. Navyše Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR mimoriadne vyhovelo kraju a do novo zaradeného odboru na svojej tamojšej SOŠ chemickej umožnilo prijať prvákov v nasledujúcich dvoch školských rokoch, teda 2021/2022 a 2022/2023.

„Po náročných diskusiách so zástupcami školy konštatujem, že sme uspeli so zaradením študijného odboru obchodná akadémia na župnej SOŠ chemickej v Hlohovci. Našou motiváciou bolo umožniť študentom Obchodnej akadémie ukončiť štúdium v meste, v ktorom ho začali. Bola to veľká výzva, ktorú sme však zvládli a skvalitníme tak vzdelávanie v našej župe,“ vysvetlil trnavský župan Jozef Viskupič.

Participatívna príprava jednotlivých krokov riešenia trvala mesiace. Župan Viskupič a zástupcovia Odboru školstva Úradu TTSK sa v lete minulého roka opakovane stretli s predstaviteľmi rady školy i žiackej školskej rady. Nasledovali rokovania župy s ministerstvom školstva.

„Napokon sme v modeli so zapojením chemickej školy presadili aj otvorenie prvých ročníkov. Tento september pôjde o jednu triedu, tak ako tomu bývalo v uplynulých rokoch. To znamená, že odbor obchodná akadémia bude v Hlohovci zachovaný.  V tejto súvislosti oceňujem ústretovosť a konštruktívny prístup ministra Gröhlinga,“ skonštatoval župan Viskupič.

Župa má v prebiehajúcom školskom roku v Hlohovci až päť stredných škôl – obchodnú akadémiu, gymnázium, SOŠ technickú, SOŠ chemickú a Školu umeleckého priemyslu. Posledné dve menované sídlia v jednej budove, na ktorej získaní do vlastníctva sme sa dohodli s mestom Hlohovec. Od septembra pod jej strechu pribudnú aj študenti obchodnej akadémie.

Tieto rozhodnutia boli súčasťou balíka opatrení, o ktorých poslanci krajského zastupiteľstva rozhodli v júli 2020. Ich cieľom bolo ozdravenie siete 58 škôl sa školských zariadení v kraji, ktorá dlhodobo nekorešpondovala s demografickým vývojom, ani s potrebami trhu práce a štruktúrou hospodárstva. Až jeden a štvrť milióna eur tak bude presmerovaných z poloprázdnych budov a chátrajúcich areálov do modernizácie a skvalitnenia vzdelávania v prosperujúcich stredných školách.

Šéf trnavskej župy zdôraznil, že „plánom je koncentrovať investície do budov, technického zázemia, odborných a počítačových učební, ako aj na modernizáciu telocviční, športovísk, internátov a kuchýň. Silné vzdelávacie inštitúcie by mali byť konkurencieschopné a študentom poskytovať kvalitné vzdelanie.“

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným

Aktuality

Župné stredné školy neotvoria svoje brány ani po jarných prázdninách

Župa priebežne sleduje a vyhodnocuje aktuálny vývoj epidemiologickej situácie a pripravuje sa na reštart prezenčného štúdia.

Z verejnej súťaže vzišlo 15 víťazných návrhov risografík

Zapojilo sa do nej celkovo 166 autorov a kolektívov s 366 prácami. Odborná porota spomedzi nich vybrala 15 návrhov, ktoré ilustrujú zaujímavosti a príbehy regiónov Trnavského kraja.

Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky