Jump to content

Všetky aktuality

Trnavská župa vyzýva verejnosť na predloženie návrhov na udelenie ocenenia TTSK

Výzva na predloženie návrhov na udelenie verejného ocenenia Trnavského samosprávneho kraja – Cena Trnavského samosprávneho kraja za rok 2020

Prvá svetová vojna a Záhorie: Pamätníky obetiam v regióne

V Záhorskom osvetovom stredisku v Senici sa bude konať prezentácia knihy autorov Petra Brezinu, Róberta Svíbu a kolektívu s názvom „Prvá svetová vojna a Záhorie: Pamätníky obetiam v regióne“.

Na podporu regionálneho rozvoja župa vyčlenila až pol milióna eur

Trnavský samosprávny kraj pripravil aj v roku 2020 dotačnú výzvu na podporu regionálneho rozvoja so zameraním predovšetkým na rozvoj a zatraktívnenie cestovného ruchu. Celkovo bude v rámci výzvy prerozdelených 500 tisíc eur, pričom minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 3000 a maximálna 50 000 eur.

Koronavírus: Trnavská župa je pripravená, aktuálne je najdôležitejšia informovanosť ľudí

V Úrade Trnavského samosprávneho kraja sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny s cieľom prijatia opatrení pred šírením koronavírusu. Trnavská župa je pripravená na situáciu, ak by sa vyskytol prípad tohto ochorenia v kraji. Najdôležitejšie je, aby všetci ľudia mali informácie o tom, ako sa chrániť, a to je momentálne najlepšia prevencia.

Výstava Žitnoostrovských pasteliek – Posolstvá radosti, lásky a nádeje, že svet nebude, ale už teraz je lepší

Príďte si pozrieť výber najlepších prác za 20-ročnej existencie medzinárodnej výtvarnej súťaže detí predškolského veku.

Študenti trnavskej župy obsadili prvé miesta v krajských olympiádach

Krajské kolá olympiád zo slovenského jazyka a literatúry a tiež z nemeckého jazyka vyhrali žiaci Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch.

Súťaž v ruskom jazyku na Gymnáziu Jána Baltazára Magina Vrbové

Na Gymnáziu Jána Baltazára Magina Vrbové sa po prvý krát konala súťaž v ruskom jazyku.

Súzvuk generácií v Gallery Nova

V galérií Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede sa uskutočnila vernisáž výstavy fotografií autorov jednej rodiny a troch generácií.

Prehliadka mládežníckych speváckych zborov - Mládež spieva 2020

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Vás pozýva na krajskú súťažnú prehliadku mládežníckych speváckych zborov - Mládež spieva 2020.

Príjemné popoludnie v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare

V Domove sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare strávili klienti príjemné popoludnie premietaním podujatí, na ktoré radi spomínajú ako napríklad podujatie „Košútsky hudobný kľúč“.

Pri príležitosti Svetového dňa chorých sa v Seredi konala svätá omša a sviatosť pomazania chorých

Pri príležitosti Svetového dňa chorých sa v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi konala sviatosť pomazania chorých a slúženie svätej omše v kaplnke Božieho milosrdenstva, ktorá sa nachádza v samotnom zariadení.

Rok slovenského divadla v Divadle Jána Palárika bude venovaný ochotníkom

Divadlo Jána Palárika sa pri príležitosti Roku slovenského divadla rozhodlo vytvoriť nové programové a nadstavbové cykly s cieľom vybudovať stabilný inšpiratívny most medzi ochotníckym a profesionálnym divadelným remeslom.

Prevencia závislosti, kyberšikany a bezpečnosť na cestách v rámci okresu Dunajská Streda

Okresné riaditeľstvo polície v Dunajskej Strede v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom realizujú cyklické školenia pre deti a mládež v oblasti prevencie patologických javov.

Kto je novou hlavnou kontrolórkou TTSK?

Beáta Farkašová prichádza na Úrad Trnavského samosprávneho kraja so 14 ročnými skúsenosťami z miestnej samosprávy. Kontrolovať bude najmä hospodárenie s majetkom župy.

Záhorské múzeum v Skalici pozýva na prezentáciu publikácií o 1. svetovej vojne

Záhorské múzeum v Skalici pozýva na prezentáciu dvoch publikácií, ktorá sa uskutoční 20. februára 2020 o 16.00 v jeho výstavných priestoroch.

Všetky informácie o autobusových linkách na jednom mieste

Trnavský samosprávny kraj pripravil pre obyvateľov mapu prímestskej autobusovej dopravy župy, ktorá cestujúcim poskytne všetky potrebné informácie o autobusových linkách dopravcov v kraji.

„Školy menia žiakov, žiaci menia školy...,“ píše študentka Nikoleta Kutálková

Stretli sa zástupcovia tried, aby spolu s koordinátorkou projektu pani profesorkou Stanislavou Šimovou a zvolenými žiakmi Matejom Brezovským (I.B) a Emmou Vičanovou (septima) získali informácie o projekte Participatívny rozpočet na stredných školách, do ktorého sa zapojilo i naše Gymnázium Pierra de Coubertina.

Krajské kolo Olympiády ľudských práv na piešťanskom gymnáziu pod záštitou primátora

Vo štvrtok 6. februára sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch stretli študenti – víťazi školských kôl dvanástich stredných odborných škôl a gymnázií Trnavského kraja v krajskom zápolení Olympiády ľudských práv.

Trnavská župa realizuje participatívne rozpočty na stredných školách

Trnavská župa sa rozhodla rozšíriť úspešný koncept participatívnych rozpočtov aj na stredné školy. V spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa v priebehu dvoch týždňov realizovalo školenia koordinátorov všetkých 46 zapojených škôl - v Senici, Piešťanoch, Trnave, Galante a Dunajskej Strede. Na každú zapojenú školu pripadá 1000 eur, spolu pre všetky školy to predstavuje 46 000 eur, o ktorých rozhodnú študenti v niekoľkých fázach projektu.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Jump to main navigation
Jump to the top of the page