Jump to content

Vámbéry

Vámbéry
Vámbéry
cestovateľ, orientalista, spisovateľ, vysokoškolský pedagóg

* 19. marec 1832 Dunajská Streda
† 15. september 1913 Budapešť, Maďarsko

Pôvodným menom Herman Wamberger alebo Bamberger, z pôvodne židovskej rodiny pôvodom z Nemecka. Študoval na gymnáziu vo Svätom Jure a na evanjelickom lýceu v Bratislave, kde sa prejavil jeho mimoriadny talent pre jazyky. Neskôr pokračoval v štúdiách v Pešti. Pôsobil ako vychovávateľ a domáci učiteľ vo viacerých šľachtických rodinách v Pešti. V r. 1857 podnikol svoju prvú výskumnú cestu na blízky Východ. Päť rokov strávil v Istambule, kde pôsobil ako učiteľ v rodine tureckého pašu. V r. 1861 sa vydal na svoju druhú a najslávnejšiu cestu. Cestoval po Prednej a Strednej Ázii. Tu študoval semitské jazyky, geografické, etnografické a kultúrne osobitosti a zameral sa tiež na Maďarom príbuzné národy. Z cesty priniesol do Európy na tú dobu najúplnejší súbor zemepisných a etnografických vedomostí o malých chanátoch, emirátoch, vládcoch a obyvateľstve. Po návrate do Európy pôsobil ako poradca anglickej kráľovnej Viktórie pre otázky Východu. V roku 1904 sa vrátil do Maďarska, kde učil orientálne jazyky na univerzite v Budapešti. Od svojich 29. Rokov bol členom Maďarskej akadémie vied. Pri svojich cestách po Ázii bol neustále v ohrození života a tak sa prezliekal napr. za derviša a používal rôzne prezývky.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page