Jump to content
Hečko
Hečko
dramatik, prozaik, spisovateľ

* 10. jún 1905 Suchá nad Parnou
† 1. marec 1960 Martin

Pseudonym:
Elena Rubačová, Ferus, Marek Habdža, Rastislav Zvončiansky, Štefan Čulek a Zvončiansky-Špirk
Jump to main navigation
Jump to the top of the page