Jump to content

Viktory

Viktory
Viktory
farár, literárny historik, prekladateľ, spisovateľ

* 7. september 1914 Trnava
† 24. december 1975 Trnava

Študoval na Teologickej fakulte v Bratislave a na univerzite v Štokholme a v Uppsale. Ako farár evanjelickej cirkvi augsburského vyznania pôsobil najprv v Bratislave a v rokoch 1960 – 1975 v Trnave. Prekladal z latinčiny, nemčiny, švédštiny, dánčiny a nórčiny. Zanechal po sebe veľmi rozsiahle literárne dielo. V roku 1993 mu bola odhalená pamätná tabuľa na Evanjelickom kostole v Trnave.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page