Jump to content

Horváth

Horváth
Horváth
politik, prekladateľ, spisovateľ

* 26. júl 1904 Senica
† 5. september 1960 Bratislava

Pseudonym: Ivan Olšovský
Jump to main navigation
Jump to the top of the page