Jump to content
Böckh
Böckh
banský inžinier, geológ

* 20. október 1840 Šamorín
† 10. máj 1909 Budapešť, Maďarsko

Študoval na gymnáziu v Bratislave (1850 – 1854), na Vojenskej ženijnej škole v Kremse (do roku (1858). Následne študoval na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici ktorú ukončil v r. 1862. Bol inžinierom v Eisenerzi a v Reichenau. Pracoval v Ríšskom geologickom ústave vo Viedni a bol riaditeľom Uhorského geologického ústavu. Študoval geologické pomery v Halíči, v Čechách, Morave a v Rakúsku. Koncom 19. stor. sa venoval vyhľadávaniu ropných ložísk v Maďarsku.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page