Jump to content
Boor
Boor
antifašista, dramatik, literárny vedec, prekladateľ, teatrológ

* 5. marec 1915 Holíč
† 20. október 2002 Bratislava

Po absolvovaní gymnázia v Skalici (1925 – 1933) študoval francúzštinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1937 – 1938), vo Viedni a v Grenobli. Bol profesorom na gymnáziách v Tisovci a v Liptovskom Mikuláši. Vojak a účastník SNP. V r. 1946 – 52 bol referentom Literárnohistorického odboru Matice slovenskej v Martine. Od r. 1952 pôsobil ako pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského  a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Popri teatrologických prácach vydal cestopisné črty Mexiko a knihu o fiktívnych stretnutiach Komenského s vynikajúcimi osobnosťami. Bol autorom rozhlasových a televíznych hier, vynikajúcim prekladateľom svetových dramatikov a prozaikov.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page