Jump to content

Viktorin

Viktorin
Viktorin
kultúrny pracovník, kňaz, národný buditeľ, publicista, vydavateľ

* 12. marec 1822 Zavar
† 21. júl 1874 Budapešť, Maďarsko

Teológiu študoval v trnavskom biskupskom seminári. V roku 1847 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán v Senici a Trstíne. Zúčastnil sa na slovenskom povstaní v roku 1848, za čo bol väznený. Po prepustení z väzenia pôsobil v Skalici a Starom Budíne. Od roku 1866 bol farárom vo Vyšehrade. V trnavskom seminári nadviazal celoživotné priateľstvo s Jánom Palárikom s ktorým v roku 1866 začal vydávať almanach Concordia (Svornosť). Venoval sa aj vydavateľskej činnosti, vydal práce Andreja Sládkoviča a Jána Hollého. Okrem toho sa venoval aj prekladateľstvu a predovšetkým korešpondencii s literátmi Jánom Palárikom a Jonášom Záborským, s českými, ruskými, maďarskými a nemeckými učencami.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page