Jump to content

Vaculík

Vaculík
Vaculík
historik umenia

* 11. január 1921 Trnava
† 5. júl 1992 Bratislava

Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na akadémii vo Viedni a v r. 1945 – 1947 na Karlovej univerzite v Prahe. Od roku 1949 bol vedúcim zbierky starého umenia v pražskej Národnej galérii, odkiaľ v roku 1951 prešiel do Bratislavy, kde bol poverený vedením Slovenskej národnej galérie. Z galérie vybudoval moderný ústav, ktorý získal uznanie odborníkov a verejnosti. V galérii realizoval viacero významných výstav. Je tiež autorom takmer 300 štúdií a odborných článkov a približne 30 kníh, z ktorých mnohé majú základný význam pre slovenskú umenovedu.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page