Jump to content

Braxatoris

Braxatoris
Braxatoris
kňaz, prekladateľ, redaktor, spisovateľ

* 2. máj 1863 Banská Bystrica
† 26. august 1934 Senica

Bol synom Andreja Sládkoviča, významného štúrovského básnika. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici (1874 – 1879), teológiu v Bratislave a Rostocku a na univerzite v Lipsku. V roku 1887 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Nagylaku, Liptovskom Mikuláši, V Brezovej pod Bradlom a od roku 1892 pôsobil ako evanjelický farár v Senici. Pracoval ako redaktor, redigoval mesačník pre deti Noviny mladých. Písal náboženskú i svetskú poéziu, venoval sa prekladateľskej tvorbe, prekladal z ruskej, nemeckej a maďarskej literatúry.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page