Jump to content
Belák
Belák
herec, moderátor, redaktor, spevák, textár

* 29. september 1920 Bučany
† 16. marec 1981 Bratislava

Študoval na gymnáziu v Trnave (1930 – 1938). Následne pokračoval v štúdiách na Lekárskej fakulte v Bratislave (1938 – 1940). V tomto období študoval spev u M. Ratajovej – Schimplovej a A. Korínskej. Po štúdiách vystriedal viacero pracovných postov. Pracoval ako hlásateľ Československého rozhlasu (1940 – 1945), člen operného zboru Slovenského národného divadla v Bratislave (1951 – 1953), člen operety Novej scény (1953 – 1956), člen súboru Tatrarevue (1958 – 1970). Účinkoval v rozhlasových a televíznych hrách, recitoval, vystupoval v programoch zábavného žánru, spieval a konferoval. V rokoch 1945 – 1950 pracoval ako redaktor časopisu LET.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page