Jump to content
Válek
Válek
básnik, politik, prekladateľ, publicista

* 17. júl 1927 Trnava
† 27. január 1991 Bratislava

Študoval na biskupskom gymnáziu v Trnave odkiaľ prešiel na Obchodnú akadémiu v Trnave, kde v r. 1947 zmaturoval. Následne pokračoval v štúdiách na Vysokej škole obchodnej v Bratislave (1947 – 1949), štúdium však zo zdravotných dôvodov nedokončil. Po skončení štúdia pôsobil ako redaktor literárnych časopisov (Slovenský roľník, Týždeň, Družstevný obzor, Mladé letá, Mladá Tvorba a Rombiod). V r. 1969 – 1988 zastával post ministra kultúry SR. Svoje básnické prvotiny vydával prevažne v katolícky orientovaných periodikách (Plameň, Rozvoj, Jas atď.). Knižne debutoval v r. 1959 vydaním Dotykov. Vydal 6 básnických zbierok, prekladal modernú francúzsku, nemeckú a ruskú poéziu. Okrem toho sa venoval modernej poézii pre deti, ktorej je jedným zo spoluzakladateľov.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page