Jump to content
Blaho
Blaho
lekár, národný buditeľ, politik, publicista

* 25. marec 1867 Skalica
† 29. november 1927 Bratislava

Pseudonym: Pavel Skalický
Po absolvovaní gymnázia v Trnave (maturoval v r. 1887) študoval medicínu na lekárskej fakulte vo Viedni, kde patril k vedúcim činiteľom akademického spolku Tatran a Národ. Pôsobil ako lekár v Skalici, Luhačoviciach a v Kroměříži, ako referent pre poľnohospodárstvo na Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska a od r. 1921 ako predseda Zemědelskej rady v Bratislave. Bol aktívnym činiteľom kultúrnych spolkov, iniciátor a vydavateľ novín a kalendárov, publicista, stúpenec čs. spolupráce a vzájomnosti. Na Záhorí zakladal spolky a ľudové knižnice. Bol spoluzakladateľom Budapeštianskeho nakladateľského spolku, akciovej spoločnosti Slovenského denníka, redaktorom Hlasu, Pokroku, Ľudových novín, zakladateľom časopisu Sloboda a vydavateľom kalendára Domová pokladnica. Dňa 14.11.1918 založil v Skalici prvý sokolský zbor na území Slovenska a je preto právom pokladaný za zakladateľa telovýchovného hnutia Sokol na Slovensku. Od r. 1899 bol členom mestského zastupiteľstva v Skalici  a v r. 1906 bol zvolený za poslanca uhorského snemu za okres Svätý Ján.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page