Jump to content

Bunčák

Bunčák
Bunčák
básnik, esejista, prekladateľ

* 4. marec 1915 Skalica
† 5. január 2000 Bratislava

Pochádza z učiteľskej rodiny. Vzdelanie získal v Skalici, Kláštore pod Znievom a v Bratislave, kde študoval na filofilckej fakulte Univerzity Komenského slovenčinu a filozofiu. Po štúdiách pôsobil ako redaktor Národných novín v Martine, v redakcii denníka Pravda a vo vydavateľstve Pravda v Bratislave. Bol redaktorom Kultúrneho života a vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Ako odborný asistent pôsobil na Vysokej škole pedagogickej  v Bratislave a ako lektor slovenského jazyka na univerzite v Štrasburgu. 
Jump to main navigation
Jump to the top of the page