Jump to content

Arnoldová-Marková

Arnoldová-Marková
Arnoldová-Marková
hudobníčka, pedagogička

* 20. február 1922 Topoľčany
† 28. máj 1990 Trnava

Študovala na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, odbor spev a klavír. Krátko pôsobila ako členka opery Slovenského národného divadla v Bratislave (1943 – 1945). Od r. 1950 pôsobila ako učiteľka na Hudobnej školy v Trnave, kde neskôr pôsobila ako riaditeľka (1959 – 1977). V spevokole Bradlan učila hlasovú kultúru. Zakladajúca členka celoštátnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského. Držiteľka titulu „zaslúžila učiteľka". V r.  2006 jej bolo udelené Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava in memoriam.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page