Jump to content

Vajanský

Vajanský
Vajanský
advokát, básnik, literárny kritik, politik, publicista, spisovateľ

* 16. január 1847 Hlboké
† 7. august 1916 Martin

Vlastným menom Svetozár Miloslav Hurban. Za právnika študoval na právnickej akadémii v Bratislave. Advokátsku skúšku zložil v Budapešti. Ako koncipient pracoval v Trnave, Pešti a Bratislave. Svoju prvú advokátsku prax si otvoril v Skalici. Okrem advokátskej práce pracoval aj ako pedagóg na univerzite v Rusku, ako šéfredaktor Národných novín, redaktor časopisu Orol. Obnovil vydávanie časopisu Slovenské pohľady Venoval sa tiež písaniu poézie a neskôr aj prozaickým dielam. Medzi najznámejšie patrí: Suchá ratolesť, Koreň a výhonky, Letiace tiene a iné.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page