Jump to content
Vavro
Vavro
kultúrny pracovník, pedagóg, reštaurátor, sochár

* 30. január 1911 Piešťany
† 24. máj 1992 Piešťany

Žil a tvoril prevažne v Piešťanoch. V rokoch 1927 – 1930 sa učil kameno-sochárske remeslo v dielni Václava Rymplery v Piešťanoch. V rokoch 1931 – 1935 študoval na Štátnej priemyselnej škole kameno–sochárskej v Hořiciach. Potom pokračoval štúdiom monumentálneho sochárstva na Akadémii výtvarných umení v Prahe u významného českého sochára Bohumila Kafku (1935 – 1939). Patri k významnej slovenskej výtvarnej generácii tzv. „Generácia 1909", ktorá tvorila základy slovenského sochárstva. Po skončení štúdia pracoval ako profesor na stredných školách v Piešťanoch, Trenčíne a Kremnici. V roku 1939 sa stal členom Spolku slovenských umelcov. V období po skončení štúdia sa venoval monumentálnej, komornej, portrétnej a reštaurátorskej tvorbe. Od roku 1945 pracoval na viacerých monumentálnych pomníkových a reliéfnych prácach spojených s architektúrou (Pomník padlým v I. svetovej vojne Piešťany 1937, pomník biskupa Štefana Moyzesa vo Veselom – 1971). Ako reštaurátor sa venoval záchrane umeleckých historických diel. Okrem iného reštauroval Morový stĺp v Kremnici a priečelie Trojičného kostola v Bratislave.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page