Jump to content
Vnuk
Vnuk
prekladateľ, redaktor

* 12. august 1894 Kysucké Nové Mesto
† 17. december 1958 Trnava

V rokoch 1905 – 1913 študoval na gymnáziu v Žiline. V rokoch 1913 – 1915 študoval inžinierstvo  na technickej univerzite v Budapešti a po r. 1918 na Českém vysokém učení  technickém v Prahe.Od roku 1926 pôsobil v Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Bol redaktorom časopisu Plameň a edície Knižnica Plameňa v Trnave. Organizátor katolíckej kultúry a tlače. Autor učebníc pre ľudové školy. Prekladal z nemčiny a maďarčiny. Niektoré preložené diela zdramatizoval. Založil spevácky krúžok Hlahol.
Jump to main navigation
Jump to the top of the page