Skočiť na obsah

Všetky aktuality

Prímestské autobusy budú ďalej jazdiť v prázdninovom režime

Po konzultácii a dohode župy s dopravcami bude prímestská autobusová doprava na území Trnavského kraja aj naďalej zabezpečovaná v prázdninovom režime, a to až do odvolania.

Do regiónov posielame pol milióna eur

Až 500 tisíc eur pomôže najmä subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu.

Predĺžili sme termín na podávanie dotácií

Na podporu aktivít a rozvoja v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti máme pripravených 600 tisíc eur.

Župa presadila zachovanie odboru obchodná akadémia v Hlohovci

Po náročných diskusiách so zástupcami školy konštatujem, že sme uspeli so zaradením študijného odboru obchodná akadémia na župnej SOŠ chemickej v Hlohovci.

Začína vznikať Kreatívne centrum v Trnave, župa vyhlásila verejné obstarávanie na stavebné práce

Objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, prejde komplexnou rekonštrukciou od suterénu až po strechu. Stane sa bezbariérovým, pričom jeho hudobné využitie zostane zachované.

Krajské zastupiteľstvo rokovalo prvýkrát v tomto roku

Poslanci schválili strategicko-plánovacie dokumenty v oblasti rozvoja kraja, čerpania eurofondov i udržateľnej mobility, ako aj možnosť župy požiadať o milión eur z Integrovaného regionálneho operačného programu na zmiernenie vplyvu pandémie ochorenia Covid-19.

Župa ide riešiť nedostatok lekárov, zavádza motivačný program

Systémovo bude podporená aj motivácia študentov medicíny špecializovať sa na povolanie všeobecného lekára pre deti aj dospelých.

Všetky štyri krajské knižnice opäť sprístupnia svoje služby

Galantská knižnica, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Senici aj Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede čitateľov privítajú za prísnych podmienok dodržiavania opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

V živote bez odpadu chce ísť trnavská župa vzorom

V ochrane životného prostredia treba začínať od seba.

Župa pomáha pri celoplošnom skríningu

V priestoroch 11 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy sú zriadené odberové miesta.

Na podanie žiadostí o dotácie ostávajú dva týždne

Župa záujemcov prosí, aby si podávanie žiadostí o dotáciu z celkového balíka 600 tisíc eur nenechávali na poslednú chvíľu.

Župa distribuovala 104 počítačov pre študentov zo sociálne znevýhodnených rodín

Sú určené pre študentov, ktorí nemajú doma dostatočné technické vybavenie pre dištančné vzdelávanie.

Župa má plán rozvoja dopravy do roku 2050

Plán udržateľnej mobility a Plán dopravnej obslužnosti sú základným predpokladom rozvoja dopravy v kraji do roku 2050.

Rada partnerstva schválila Vstupnú správu PHRSR 2022-2030

Definuje strategický rámec rozvoja našej trnavskej župy na najbližšie roky. Ide tiež o kľúčový dokument, ktorým sa pripravujeme na čerpanie eurofondov.

Župa distribuuje státisíce ochranných prostriedkov do zariadení sociálnych služieb

Státisíce kusov materiálu sú postupne prerozdeľované medzi 108 poskytovateľov sociálnych služieb v celom kraji.

Obce a mestá môžu o dotácie požiadať aj cez portál DCOM

Všetky informácie vrátane externého formulára a textu výzvy sú pre obce a mestá k dispozícii v DCOM-e.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky