Skočiť na obsah
Lazík
Lazík
cirkevný hodnostár, kňaz

* 7. december 1897 Trstín
† 20. apríl 1969 Trnava

Maturoval v Trnave v malom seminári. V roku 1917 nastúpil na vojenskú službu z ktorej sa v roku 1919 vrátil a následne pokračoval v bohosloveckých  štúdiách v Nitre. Za kňaza bol vysvätený 29. júna 1922 v Nitre. Ako kaplán pôsobil v Dvoroch nad Žitavou a v Nových Zámkoch. Od roku 1925 pôsobil ako biskupský archivár – tajomníkom a neskôr kancelár Trnavskej apoštolskej administratúry. V roku 1933 získal doktorát z teológie. V roku 1938 bol vymenovaný za rektora Kňazského seminára v Bratislave. V rokoch 1936 – 1940 pôsobil ako generálny vikár Trnavskej apoštolskej administratúry. V roku 1942 bol vymenovaný za trnavského farára. Dňa 8. júna 1947 bol vymenovaný za apoštolského administrátora v Trnave. V roku 1949 bol konsekrovaný za titulárneho biskupa appiánskeho. Zaslúžil sa o záchranu Spolku sv. Vojtecha, o obnovenie vydávania Katolíckych novín i Pútnika svätovojtešského. Pochovaný je v rodnej obci Trstín.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky