Skočiť na obsah

Radlinský

Radlinský
Radlinský
jazykovedec, kňaz, náboženský spisovateľ, pedagóg, redaktor, vydavateľ

* 8. júl 1817 Dolný Kubín
† 26. apríl 1879 Kúty

Slovenský rímskokatolícky kňaz a významná osobnosť slovenského kultúrneho života 19. storočia. Vzdelanie nadobudol počas štúdia filozofie v Trnave a teológie vo Viedni. Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej a významným propagátorom česko-slovenskej vzájomnosti. Výraznou mierou prispel k založeniu Spolku svätého Vojtecha a bol jeho doživotným čestným predsedom. Ako jazykovedec významne ovplyvnil vývoj a kodifikáciu spisovnej slovenčiny. Aktívne sa podieľal na slovenskom národnom politickom hnutí. Bol redaktorom, vydavateľom a zostavovateľom náboženských publikácií. Vydal školskú príručku Školník, ktorá prispela k vzdelanostnej úrovni slovenského národa. Pochovaný je na cintoríne v obci Kúty.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky