Skočiť na obsah

Lichard

Lichard
Lichard
národovec, osvetový pracovník, redaktor, spisovateľ, učiteľ, vydavateľ

* 17. január 1812 Slovenská Ľupča
† 17. november 1882 Skalica

Vzdelanie získal na gymnáziu v Rimavskej Sobote (1821-1823), na lýceu v Kežmarku (1823-1828) a v Bratislave (1828-1834). Neskôr pokračoval v štúdiu na teologickej fakulte vo Viedni (1834-1837). Ako kňaz však pôsobil len krátky čas. Počas štúdia v Bratislave sa stal spoluzakladateľom a členom „Literárnej jednoty". Po štúdiách sa stalo centrom jeho záujmu novinárstvo a popularizácia prírodných vied. V rokoch 1838-1844 bol profesorom na lýceu v Banskej Štiavnici. Bol prvým slovenským profesionálnym novinár, autor viac ako 5000 článkov a viacerých kníh, kalendárov, brožúr a publikácií ľudovýchovného zamerania. V roku 1837 vydal prvú slovenskú učebnicu taliančiny. Od roku 1847 bol vydavateľom prvého slovenského ilustrovaného kalendára „Domová pokladnica".
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky