Skočiť na obsah
Héger
Héger
pedagóg

* 6. február 1930 Horné Orešany
† 21. december 1997 Schenectady, New York, USA

V horných Orešanoch získal základné vzdelanie a v Trnave pokračoval v štúdiu na strednej škole. Následne pokračoval v štúdiu na Fakulte elektrotechniky Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, kde v roku 1954 ukončil vzdelanie získaním titulu Ing. v odbore „Konštrukcia strojov a zariadení". Po skončení školy sa zamestnal  v Moravských elektrotechnických závodoch, kde pôsobil ako konštruktér. Tu navrhol viacero typov komutátorov a generátorov pre elektrické lokomotívy. V r. 1960 sa vrátil na Fakultu elektrotechniky Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, kde pôsobil na Katedre teoretickej a experimentálnej elektrotechniky ako odborný asistent. V r. 1965 získal vedecký titul CSc. v odbore Teoretická elektrotechnika. V r. 1968 obhájil habilitačnú prácu na tému „Riešenie potenciálnych oblastí v izotropických a anizotropických médiách". Patril medzi priekopníkov v oblasti zavádzania Hilbertových rovnomerných priestorov a funkcií elektromagnetickej teórie Bergmana a Greena. Prof. Héger pôsobil aj na Technickej univerzite vo Viedni ako výskumný pracovník. Neskôr odišiel do USA, kde pracoval ako vývojový pracovník pre viacerých výrobcov elektrických strojov. Bol členom výskumného pracoviska, ktoré sa zaoberalo elektromagnetickými analýzami v Draper Laboratory. Prednášal na prestížnych univerzitách v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Anglicku, Kanade a USA. Výsledky jeho práce ocenila aj medzinárodná spoločnosť IBC (International Biographical Centre) v Cambidge, ktorá mu v r. 2005 udelila vyznamenanie in memoriam. Je zapísaný vo svetovej encyklopédii vedeckých osobností sveta. Pôsobil aj ako prezident Elektrotechnických laboratórií v Bunt Hills, New York. Svoj výskum zameriaval hlavne na navigačné systémy dopravných vozidiel na zemi, na mori, pod vodou a vo vzduchu.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky