Skočiť na obsah
Oravec
Oravec
jazykovedec, vysokoškolský pedagóg

* 1. jún 1922 Cerová - miestna časť Rozbehy
† 1. máj 1985 Bratislava

Študoval slovenský jazyk a filozofiu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1945 – 1949). V r. 1951 získal titul PhDr, v r. 1957 CSc.,  v r. 1968 doc. a v r. 1981 prof. V rokoch 1942 – 1951 pôsobil na stredných školách v Senici, vo Višňovom v Bratislave a v Pajštúne. V r. 1951 – 1952 pracoval ako pracovník Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave, v r. 1952 – 1953 Ústavu slovenského jazyka SAVU a v r. 1953 – 1966 Ústavu slovenského jazyka SAV v Bratislave. V rokoch 1967 – 1976 pôsobil ako vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra v Bratislave. Od roku 1977 prednášal na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre. Venoval sa nárečovému výskumu slovenského jazyka. Napísal Morfológiu slovenského jazyka, vydanú v roku 1966. O problematike slovenského jazyka prednášal aj na medzinárodných fórach. Pochovaný je v rodnej obci Rozbehy.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky