Skočiť na obsah

Ozábal

Ozábal
Ozábal
dramatik

* 25. október 1914 Radošovce
† 27. október 1981 Bratislava

V rokoch 1934 absolvoval štúdium na učiteľskom ústave v Leviciach. V rokoch 1934 – 1946 pôsobil ako učiteľ v Šahách a v Spišskej Belej. V rokoch 1945 – 1946 bol predsedom MNV v Spišskej Belej. V rokoch 1946 – 1949 pôsobil ako pracovník Povereníctva školstva a osvety, v r. 1949 – 1953 ako krajský inšpektor ĽUT a v rokoch 1953 – 1957 vedúci rezortu pre bábkové divadlo na KNV v Bratislave. V rokoch 1957 – 1975 pôsobil ako riaditeľ Štátneho bábkového divadla. Počas jeho pôsobenia sa divadlo vypracovalo na popredný bábkový súbor v ČSSR. V rokoch 1975 – 1981 pracoval ako pracovník Osvetového ústavu v Bratislave. Už počas študentských rokov hral a režíroval v ochotníckych súboroch. Od roko 1950 pracoval v oblasti ochotníckeho divadla ako člen porôt krajských, celoslovenských a celoštátnych prehliadok. Je autorom bábkových hier, článkov o slovenskom bábkarstve a príručky pre ochotníkov.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky