Skočiť na obsah

Pantoček

Pantoček
Pantoček
botanik, lekár

* 19. október 1846 Trnava
† 4. september 1916 Topoľčany - miestna časť Továrniky

Základnú školu navštevoval v Topoľčanoch, gymnázium študoval v Nitre, Kalksburgu a Ostrihome. Medicínu študoval na Lekárskej fakulte vo Viedni a Göttingene. Po promócii sa stal lekárom v Továrnikoch. Neskôr pôsobil ako hlavný lekár a riaditeľ v štátnej nemocnici v Bratislave. Popri medicíne sa venoval aj botanike. Venoval sa výskumu vo Fačkove , Malej Fatre, Vysokých Tatrách, Dalmácii, Bosne, Čiernej Hore, Albánsku a vo Francúzsku. Do roku 1874 uskutočnil niekoľko študijných ciest, ktorých cieľom bolo zmapovanie fauny a flóry územia bývalej Juhoslávie. Z výsledkov publikoval v Bratislave vedeckú prácu „Adnotationes ad Flora met Faunam Hercegovinae, Crnogorae et Dalmatiae. Toto dielo ho zaradilo medzi popredných botanikov Európy tej doby. Bol priekopníkom röntgenológie, ako prvý v Uhorsku sa zaoberal mikrofotografiou.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky